torsjö live vers2

Det pyr hos räddningstjänsten

Någonting oroväckande händer just med vår räddningstjänst i Hässleholms kommun. Det började med att samarbetet med räddningstjänsten i Perstorp började trappas ned utan politiska beslut. Innebörden med att samarbetet trappas ner är ett stort bekymmer för Hässleholm. Räddningstjänsten i Perstorp är en av de bästa i Sverige att hantera så kallade kemiolyckor. De kan hantera […]

Nytt badhus och andra uppdrag klubbades

Ett förslag till nytt badhus vid Qpoolen ska presenteras för kommunfullmäktige senast i november. Det är ett av de tio utredningsuppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i samband med budgeten i höstas och som nu ska drivas vidare. Förutom badhuset gäller det en flytt av räddningsstationen till externt läge, exploatering för bostäder vid Kyrkskolan, framtida verksamhet […]