torsjö live

Det pyr hos räddningstjänsten

Det pyr hos räddningstjänsten

Någonting oroväckande händer just med vår räddningstjänst i Hässleholms kommun. Det började med att samarbetet med räddningstjänsten i Perstorp började trappas ned utan politiska beslut. Innebörden med att samarbetet trappas ner är ett stort bekymmer för Hässleholm. Räddningstjänsten i Perstorp är en av de bästa i Sverige att hantera så kallade kemiolyckor. De kan hantera de farligaste och mest komplicerade insatserna som krävs vid kemikalieolyckor. Hässleholms kommun har haft ett samarbete med Perstorp i över 30 år. Detta har resulterat i att kunskapen om att hantera kemikalieolyckor är djupt förankrad även i Hässleholm. För Hässleholms del är detta väldigt gynnsamt ur perspektivet att vi har stambanan som går genom centrala Hässleholm. På järnvägen transporteras kemikalier som är för farliga att transporteras på väg med lastbil. Skulle en olycka ske med sådana kemikalier så räknas varje sekund som kompetent och utbildad räddningspersonal kan komma till platsen och kan göra en bedömning samt professionella insatser.

Framöver kommer denna unika kompetens att försvinna från Hässleholms räddningstjänst, men olycksriskerna består. Hur detta kan ha passerat utan reaktion från politiskt håll är för oss väldigt egendomligt.

Det senaste som händer just nu är att tjänstemännen vill flytta räddningsstationen i Hässleholm till ett mer gynnsamt läge. Detta vill tydligen också oppositionen som i budgetbeslutet i fullmäktige krävde att kommunen skulle utreda en ny placering av räddningstjänsten. Det mest gynnsamma läget är (enligt den utredning som föredrogs på senaste fullmäktigesammanträdet), ute i Stoby mittemot McDonalds och bredvid ”Frysboxen”, Utredningen hänvisar bl.a. till att deltidsbrandkårerna inte kan rekrytera frivillig personal som kan bemanna fullt ut samt att den befintliga räddningsstationen börjar bli gammal.

Resultatet av ovanstående är att deltidsbrandkårerna kommer att läggas ner och den unika lokala kännedomen kommer att försvinna. Det är även beräknat till att kosta 75 MSEK, pengar som i dagsläget borde läggas på annat och inte som ersättning för en redan fungerande anläggning. Skall man göra något så är det rimligen att ge deltidsmännen den respekt och villkoren samt möjligheterna som borde finnas för att kunna arbeta som deltidsbrandmän.

Vi kommer att kämpa för att återskapa samarbetet med Perstorp och att deltidsbrandkårerna prioriteras före en kostbar nyetablering intill dess att inte bara våra partikamrater utan också andra partier inser frågans betydelse för alla Hässleholms kringorter.

Anders Edvall, ordf C-avd Hässleholm
PO Bengtsson (C) Bjärnum

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se