torsjö live vers2

Gyckelspel i Almedalen igen

Gyckelspel i Almedalen igen

Almedalen är Sveriges största mötesplats för samhällsdebatt, bilden från Stefan Löfvéns tal 2015. Foto: Marcus Johnson, Leanderfotograf
Almedalen är Sveriges största mötesplats för samhällsdebatt, bilden från Stefan Löfvéns tal 2015. Foto: Marcus Johnson, Leanderfotograf

Från pressen nås vi av nyheter beträffande Region Skånes medverkan i det politiker- och mediajippo som går under beteckningen Almedalsveckan. Denna medverkan beräknas kosta Region Skåne 900 000 kronor. Rese- och boendekostnader för 20 politiker och 15 tjänstemän ”ej” inräknade.
Tidigare i år skrev undertecknad om Region Skåne och regionens urusla ekonomi.

Nedanstående återblick har sannolikt också bäring på andra landsting och också på annan kommunal politisk verksamhet i delar av riket.

– Region Skåne är ett landsting som helt tycks sakna ekonomisk styrning. Regionen företräds av ett stort antal välarvoderade politiker som med tanke på situationen förefaller sakna ekonomisk insikt och kompetens.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunallagens skrivning om god hushållning med skattebetalarnas pengar har politikerna helt bortsett ifrån. Efter de två första månaderna av år 2016 ser det i förhållande till budget minst sagt illa ut. Budgeten pekar på ett underskott på över en halv miljard kronor sett över hela året. Huvudansvarig för detta är regionstyrelsens ordförande socialdemokraten Henrik Fritzon.
Fritzon är högst densamme som tyckte att han rekryterat en riktig tolvtaggare till regionen. Tolvtaggaren, regiondirektören Alf Jönsson, belastar nu regionens budget med en lön på cirka 170 000 kronor per månad! Regionens urusla ekonomi tycks Jönsson inte kunna göra mycket åt trots orimlig lön och ett dussin ”taggar”.

Den del av landstingens personal som faktiskt sysslar med sjukvård, det vill säga med kärleksfull omvårdnad av sjuka, går på knäna. Detta har lett till att personal har tvingats säga upp sig. – Slut på återblick.

Alla de som med hjälp av skattemedel eller licensmedel befinner sig på Gotland under Almedalsveckan ska måhända ägna sig åt en smula självrannsakan och försöka nå fram till en smula insikt. Särskilt gäller detta kommun- och landstingspolitiker som tillsammans med statliga och kommunala tjänstemän använder skattemedel, eller om du så vill resultatet av våra gemensamma ansträngningar, till ytterst tveksamma aktiviteter på sommarön. Aktiviteter som inte är ägnade åt att föra demokratin framåt utan synes ha motsatt verkan. Återblicken i det konkreta exempel vi kunnat ta del av ovan är avsedd att understryka detta.

SVT:s massiva medverkan i vimlet av politiker och tjänstemän, av det slag som ovan nämnts, kan i många stycken sägas vara stötande och kontraproduktivt. SVT bidrar till att ge sken av att den parodi på demokrati många av aktiviteterna i Almedalsveckan utgör är okej. Journalister och programledare vid SVT skulle säkert få bättre perspektiv på de makthavare man har att bevaka med ”distans” till dessa. Fortlöpande bevakning av makthavare och andra kan säkert ske från fastlandssidan utan de massiva och kostsamma satsningar som nu görs på de gyckelspel Almedalsveckan i mångt och mycket kan sägas utgöra.

Kära SVT era aktiviteter i vimlet av makthavare och potentater kan knappast betecknas som seriös journalistisk verksamhet. Det vilar istället över er massiva satsning på sommarön ett löjets skimmer och det tyder på ett allvarligt demokratiskt oförstånd.

Åk hem och sätt omedelbart igång arbetet med en noggrann självkritisk utvärdering ur såväl ekonomisk som journalistik synvinkel! Arbetsnamnet på denna självkritiska utvärdering skulle kunna vara ”Almedalsveckan en journalistisk återvändsgränd”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se