torsjö live vers2

Tvist om kraftverksbygge i Hästberga

Tvist om kraftverksbygge i Hästberga

Brittedal kraftproduktion AB går inte med på att sälja marken vid Hästberga kraftverk där dammen rasade år 2010. Länsstyrelsen Skåne anser att det vore till stor skada för den biologiska mångfalden om bolaget får bygga på nytt på platsen, som hämtat sig väl efter raset. Nu vänder Länsstyrelsen sig till mark- och miljödomstolen för att stoppa Brittedal från att bygga.

Det stora dammraset i Hästberga har skapat en intressant biologisk mångfald. Foto: Lukas Österling, Länsstyrelsen Skåne
Det stora dammraset i Hästberga har skapat en intressant biologisk mångfald. Foto: Lukas Österling, Länsstyrelsen Skåne

Sedan dammen vid Hästberga kraftverk rasade år 2010 har ån återvänt, fem nya forsar har uppstått och numera finns även 42 olika fiskarter i Helge å.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De höga natur- och miljövärden som uppstått gör att Länsstyrelsen nu har intresse av att bevara den biologiska mångfalden.

Länsstyrelsen har förhandlat med ägaren Brittedal kraftproduktion AB om att köpa marken för att sedan bilda ett naturreservat på platsen. Länsstyrelsens bud har dock inte accepterats av Brittedal, som sedan avslutat förhandlingen.

– Brittedal har ett gammalt tillstånd som ger dem möjlighet att bygga upp kraftverket igen. Vi kommer nu att vända oss till mark- och miljödomstolen för att försöka få kraftverkstillståndet återkallat, säger Maria Nitare, vattenhandläggare vid Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Emil Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se