torsjö live vers2

Bankers kontant- hantering ett måste i glesbygden

Bankerna ska inte slippa undan att hantera kontanter i glesbygden. Det anser Krokoms kommundirektör Jonas Törngren. Han manar i ett mejl landets kommunchefer till ett upprop för att få regeringen att tydliggöra bankernas samhällsansvar. Kommunchef Bengt-Arne Persson meddelar att Hässleholms kommun står bakom Törngrens förslag. Han lägger även till att SKL borde samordna och driva […]

Algblomning och fiskdöd i Finjasjön

Värmen har återvänt, men algblomning och vattenpest stör badlivet vid Björkviken i Finjasjön. Badförbud råder. Ända sedan den 28 juni avråder Havs- och vattenmyndighetens webbsida Badplatsen från bad med anledning av de uppgifter kommunen rapporterat dit. Kommunen har även satt upp förbudsskyltar tillsammans med information om farorna med algblomning. Men på kommunens egen hemsida står […]