torsjö live vers2

Algblomning och fiskdöd i Finjasjön

Algblomning och fiskdöd i Finjasjön

Det är badförbud vid Björkviken på grund av algblomning. Det gäller sedan den 28 juni, men kommunen har fortfarande inte informerat på sin hemsida. Foto: Berit Önell
Det är badförbud vid Björkviken på grund av algblomning. Det gäller sedan den 28 juni, men kommunen har fortfarande inte informerat på sin hemsida. Foto: Berit Önell

Värmen har återvänt, men algblomning och vattenpest stör badlivet vid Björkviken i Finjasjön. Badförbud råder. Ända sedan den 28 juni avråder Havs- och vattenmyndighetens webbsida Badplatsen från bad med anledning av de uppgifter kommunen rapporterat dit. Kommunen har även satt upp förbudsskyltar tillsammans med information om farorna med algblomning. Men på kommunens egen hemsida står ingenting om badförbud och media har inte informerats.

Döda fiskar hittades i helgen vid Maglekärrsbäckens utlopp i Finjasjön, där renat avloppsvatten från reningsverket och Magle våtmark släpps ut. På onsdagen låg död fisk även i Sjörröd.

Vattenväxterna breder ut sig mellan Björkviken och Tormestorps båthamn.
Vattenväxterna breder ut sig mellan Björkviken och Tormestorps båthamn.

Ganska många hässleholmare och även en del turister har samlats vid Björkviken på onsdagseftermiddagen. Men det är få som vågar bada. Istället ägnar de flesta sig åt att sola, grilla eller ha picknick.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vattnet är rejält grönt vid strandkanten. Längre ut ser det något klarare ut. Men där finns istället risken att snärja in sig i vattenväxten vattenpest, en av de invasiva arter som inte hör hemma i den svenska naturen men som kan ta över och slå ut övriga växter om den får hållas. Förra året växte den till sig kraftigt i Sjörrödsområdet under sensommaren och början av hösten, i år verkar den redan ha etablerat sig massivt och även långt ut i sjön.

Ola Lavin och Matilda Albinsson har picknick vid ett av stenborden.

– Jag badar inte gärna på grund av algerna, det känns inte särskilt fräscht i vattnet, säger Matilda.

Ola Lavin och Matilda Albinsson tycker inte att det är så inbjudande att bada i Björkviken, men njuter av sin picknick.
Ola Lavin och Matilda Albinsson tycker inte att det är så inbjudande att bada i Björkviken, men njuter av sin picknick.

Hon har noterat att det tillkommit en vattenväxt.

– Det ser inte trevligt ut överhuvudtaget nu, säger hon.

Inte heller Ola tycker att det är så inbjudande att bada i Finjasjön.

– Men det är rätt mysigt att komma hit ändå och ha lite picknick och sola. Det är skönt så här efter jobbet, man kopplar av, säger han.

De väljer Finjasjön eftersom den är närmast, men ska de bada föredrar de Lursjön i Hästveda.

Jonas Rydstsröm har däremot badat i Finjasjön idag.

Jonas Rydström har doppat sig, trots algerna, men sonen David får bara bada fötterna.
Jonas Rydström har doppat sig, trots algerna, men sonen David får bara bada fötterna.

– Jag har doppat mig, gick i från bryggan, längst ut, berättar han.

Han är inte så rädd för algerna, som det ser ut nu.

– När det är som värst badar jag inte. Men nu tyckte jag att det var ok. Jag har badat här sedan jag var liten. Det viktigaste är att inte svälja vattnet, säger han.

Men sonen David får inte bada.

– Nej, barnen får bara bada fötterna, säger Jonas.

Jonas konstaterar att han själv nog är rätt härdad.

– Även om de har lyckats bra med utfiskningen så blir det algblomningar. Jag har varit här ett par gånger tidigare i sommar, men det har inte varit så grönt som nu och vattenväxterna gör det ju lite värre, säger han.

På webbsidan Badplatsen står att tillfällig avrådan från bad gäller på grund av algblomning den 28 juni och ”till dess kommunen bedömer att det inte längre finns en risk för badandes hälsa”. Enligt sidan var kommunens senaste provtillfälle på tisdagen, den 19 juli.

Frilagt har sökt miljöchef Sven-Inge Svensson för en kommentar. Han mejlar ett kort svar.

– Vid miljökontorets badvattenprovtagning igår observerades algblomning vid Björkviken. Denna algblomning fanns kvar vid Regitos provtagningar idag, men den fanns inte alls i den omfattningen i söndags. Vi rapporterar in våra observationer till ”Badplatsen”. Generellt gäller det att man ska avråda från bad vid tydlig algblomning, skriver han.

Anledningen till att det är olämpligt att bada är att vissa arter av blågröna alger kan producera gift, vilket kan innebära hälsorisker för både människor och djur. Det har hänt att hundar dött efter att ha druckit vatten vid algblomning.

Enligt varningstexten på skylten vid Björkviken är symptomen liknande de vid matförgiftning, det vill säga illamående, kräkningar, diarré, ögonbesvär, huvudvärk och ibland feber. Djur får kräkningar och diarré, i svårare fall kan kramper och medvetslöshet inträda.

I Sjörrödsviken kom algblomningen som vanligt tidigare och här ligger vattenpesten i stora sjok, som öar en bit ut. Vattnet bubblar till och från och går man på bottnen ligger stora bubblor kvar ett bra tag på ytan. Vinden ligger ofta på mot land och vattnet är här sannolikt mer påverkat av både reningsverkets utsläpp i Maglekärrsbäcken och de ännu inte utredda föroreningarna i Sötekärrsbäcken.

Här finns inga skyltar om badförbud eftersom miljökontoret inte tar några prover, med motiveringen att stranden inte längre är en offentlig badplats. Finjasjöbaden är dock fortfarande utmärkt på kartor, exempelvis på Googlemaps och kommer upp vid sökningar på nätet.

De döda fiskarna vid Maglekärrsbäckens utlopp var bleka i färgen.
De döda fiskarna vid Maglekärrsbäckens utlopp var bleka i färgen.

I fredags hittade Linus Jepsson flera döda fiskar i sjön, precis vid Maglekärrsbäckens utlopp som då var täckt av skum med kemisk lukt. Fiskarna, mest abborrar, var små, upp till cirka sju centimeter långa. De var bleka i färgen.

– Det måste ha hänt något i reningsverket. Kanske har fisken kommit från Magle våtmark och spolats ut genom bäcken, säger han.

På söndagen hittade han fler döda fiskar på samma ställe och tog upp ett par som han lade i frysen. Han mejlade miljökontoret att han tagit hand om fisken, men fick ingen respons.

Frilagt sökte på måndagen Sven-Inge Svensson i ärendet och fick då svar på sms.

– Vi har inte fått in någon död fisk och jag har full tillförsikt med de undersökningar Regito gör angående Finjasjön, skrev han.

Heléne Annadotter berättar att Regito under onsdagen ska titta på platsen där den döda fisken låg samt kontrollera syrgashalt och pH i sin ordinarie kontroll i Maglekärrsbäcken. På onsdagseftermiddagen bör Sven-Inge Svensson kunna få en rapport.

Den döda fisken i Sjörröd på onsdagen var troligen mört.
Den döda fisken i Sjörröd på onsdagen var troligen mört.

Frilagt får dock bara mejlsvar på onsdagen även när det gäller fisken.

– Vid Regitos mätningar idag var syrgashalten så låg som 1,5 milligram per liter i Maglekärrsbäcken. Så låg halt kan medföra fiskdöd, skriver Sven-Inge Svensson.

Han kommenterar inte om några åtgärder ska vidtas, exempelvis kontakt med Hässleholms vatten om eventuella problem i reningsverket, inte heller att döda fiskar hittats även i Sjörröd.

När Frilagt nådde Per-Åke Nilsson, processingenjör på reningsverket, på måndagen försäkrade han dock att ingenting ovanligt hänt på verket.

– Jag har visserligen precis kommit tillbaka från semester, men jag hade vetat om det hänt något, sa han.

Han nämnde inte att det står vatten i reningsverkets bräddmagasin, vilket bör betyda orenat avloppsvatten som verket av någon anledning inte kunnat ta hand om.

Reningsverket fick också påpekande om stora mängder skum i en kempumpstation vid periodisk besiktning förra året, något som skulle utredas vidare.

Berit Önell

Kan fiskdöden ha samband med något problem i reningsverket? Den frågan är ännu obesvarad, men på onsdagseftermiddagen fanns vatten i bräddmagasinet vid reningsverket, vilket kan tyda på driftsstörning.
Kan fiskdöden ha samband med något problem i reningsverket? Den frågan är ännu obesvarad, men på onsdagseftermiddagen fanns vatten i bräddmagasinet vid reningsverket, vilket kan tyda på driftsstörning.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se