Gruppen-3a-328x120

Sista ordet inte sagt om paviljongen

Sista ordet inte sagt om paviljongen

Sista ordet är inte sagt om musikpaviljongen i Officersparken på T4.

Kammarrätten har beslutat om prövningstillstånd och kommunen ska nu svara på Douglas Roths överklagande av valnämndens beslut att inte godkänna namnunderskrifterna för folkomröstning.

Det är fortfarande oklart om och hur paviljongen kan flyttas. Konsulten som utrett saken sedan i april kan inte ge besked förrän efter semestrarna.

Så länge paviljongen står kvar kan den i alla fall användas: till födelsedagskalas, regnskydd, Pokémonspel med mera.

Vasti och Bengt Åstedt fann skydd från regnet i musikpaviljongen.
Vasti och Bengt Åstedt fann skydd från regnet i musikpaviljongen.

I fredags fick kommunen föreläggandet från kammarrätten som kräver svar på Douglas Roths överklagande inom 14 dagar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Om ni inte godtar yrkandet, bör Ni ange skälen för detta och de bevis som ni vill åberopa, skriver kammarrätten.

Douglas Roth vänder sig i sitt överklagande emot valnämndens och förvaltningsrättens ”bokstavstolkning” av kommunallagens formuleringar om folkinitiativ för folkomröstning. Valnämnden krävde namnförtydligande av alla undertecknade, vilket blev huvudskälet till att nära 4 000 underskrifter underkändes.

– I de av mig anförda förarbetena framgår tydligt att kommunen ska utgå ifrån att de insamlade initiativtagarnas namn är äkta och endast stickprovsvis behöver kontrolleras. Kärnfrågan är därför: Är kommunallagens regler obligatoriska eller är de så kallade ordningsföreskrifter? Denna fråga är av vikt för rättstillämpningen, skriver Douglas Roth.

Han jämför med lagstiftningen för delgivning där det inte krävs namnförtydligande.

Douglas Roth (M) anser inte att Jacob Karlsson har rätt till ersättning för uteblivna vinster om avtalet hävs, möjligen för direkta kostnader. Foto: Urban Önell
Douglas Roth (M) anser inte att Jacob Karlsson har rätt till ersättning för uteblivna vinster om avtalet hävs, möjligen för direkta kostnader. Foto: Urban Önell

– Kraven på identifikation av initiativtagarna kan inte vara högre än vid delgivning, skriver han.

Han anser också att sedan lagen kompletterades med krav på personnummer kan kravet på namnförtydligande ännu mindre ses som avgörande.

– Valnämndens agerande ger för mig ett intryck av småaktigt paragrafrytteri helt i strid med förarbetenas anda av förstärkt demokrati, skriver han och påpekar att regeringen i sin proposition skrev att ett folkinitiativ som huvudregel ska leda till folkomröstning.

Frågan om paviljongen går att flytta utan att bli förstörd och i så fall hur är fortfarande obesvarad. En flytt förutsätts i detaljplanen för att det planerade femvåningshuset ska kunna byggas i parken.

Robert Lucchesi, fastighetsförvaltare på kommunens tekniska förvaltning, meddelar Frilagt att det än så länge bara finns ”ett arbetsmaterial utifrån deras okulära bedömning”.

– Vi kommer i samråd med konsult och entreprenör efter semestern göra en avvägning om tillvägagångssätt, åtgärdsomfattning etc och därefter sammanställa allt i en färdig rapport. När jag har den färdiga rapporten delger jag den mer än gärna, skriver han i ett mejl.

När Frilagt försöker begära ut det så kallade arbetsmaterialet förklarar han att det inte finns några handlingar ännu.

– Arbete pågår för fullt med att statusbedöma paviljongen. Detta arbete beräknas vara klarat någon gång i månadsskiftet juli-augusti. När statusbedömningen färdigställts kommer förvaltningen att ta ställning till hur paviljongen kan flyttas på bästa sätt. När det blir dags för flytt av paviljongen kommer den att genomföras av entreprenör enligt upphandlat ramavtal, skriver han.

Någon upphandling, som tidigare sagts, verkar alltså inte vara aktuell.

Tekniske chefen Mats Svensson förklarar att endast ett företag med ramavtal, Erlandssons Bygg i Göteborg, sagt sig vilja räkna på uppdraget.

– Men det är ändå inte säkert att det blir de som gör jobbet. Det beror bland annat på priset. Vi får lov att gå ut i en öppen upphandling också, säger han.

Han kan delvis förklara varför bedömningen dragit ut så långt på tiden.

– Det är ett unikt jobb. Därför ville fastighetsavdelningen först få klarhet i hur man ska göra och prata med dem som har ramavtal, säger han.

Han medger dock att det också handlar om att frågan är känslig.

– Det är inget jobb som vi har drivit på. Det har ju varit stora motsättningar inom politiken, säger han.

Andreas Pettersson på Erlandssons Bygg bekräftar att företaget inlett diskussioner med kommunen om paviljongflytten.

– Vi måste absolut veta förutsättningarna innan vi kan åta oss det. Vi vet att det är en paviljong som ska flyttas, men vi vet inte hur, säger han, men betonar att det finns andra företag med specialistkunskap som han kan anlita om det behövs.

Mer än så får vi inte veta just nu. Paviljongen står kvar så länge och Frilagt får bilder och rapporter om att den används till olika ändamål.

Det går bra att ha födelsedagskalas med tårta i musikpaviljongen.
Det går bra att ha födelsedagskalas med tårta i musikpaviljongen.

Ett gäng unga tjejer firade nyligen födelsedag med tårta, sittande på en filt på golvet inne i paviljongen.

– Det passade bra med tak över huvudet. Vi tycker att paviljongen ska stå kvar där den står, sa de.

Det tyckte också Vasti och Bengt Åstedt som sökte sig till paviljongen när det regnade.

– Det är bra regnskydd i vår paviljong, sa de.

De senaste veckorna har personer som till synes försjunkit helt i sina mobiltelefoner observerats vid paviljongen. Anledningen är att byggnaden, liksom många andra historiska platser, blivit en del av det populära spelet Pokémon Go där spelarna kan leta upp och fånga Pokémonvarelser i den riktiga världen med hjälp av telefonens GPS. Paviljongen är nu ett så kallat Pokéstop.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se