Gruppen-3a-328x120

Bakterier gör vattnet otjänligt i Björkviken

Bakterier gör vattnet otjänligt i Björkviken

Vattnet vid Björkvikens badplats är nu otjänligt på grund av bakterier. Höga halter av enterokocker, som kan komma från avloppsutsläpp, uppmättes vid kommunens provtagning för en vecka sedan. Svaret kom först igår och idag togs ett omprov.  

Kommunen informerade idag kortfattat på sin Facebooksida och uppdaterade den tidigare notisen om algblomningen på hemsidan. En skylt om badförbud finns på badplatsen sedan i onsdags på grund av algblomningen. Kommunen betonade dock i förra veckan att det handlar om en avrådan och att var och en får vara uppmärksam på om det är lämpligt att bada.

Nu är badvattnet i Björkviken otjänligt på grund av höga halter av misstänkta avloppsbakterier, enterokocker. Skylten kom upp i förra veckan på grund av algblomningen. Foto: Berit Önell
Nu är badvattnet i Björkviken otjänligt på grund av höga halter av misstänkta avloppsbakterier, enterokocker. Skylten kom upp i förra veckan på grund av algblomningen. Foto: Berit Önell

Bakteriehalterna uppmäts i samband med fiskdöden vid reningsverkets utlopp i Finjasjön som började förra helgen och fortfarande pågår.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljöinspektör Kristin Kröyer, som tog badvattenproverna, är upptagen och kan inte svara på Frilagts frågor idag.

Anita Bengtsson är inte inspektör och inte insatt i ärendet, men berättar att de åtgärder som planerats är omprovet och informationen.

Hon säger att orsaken till bakterienivåerna inte har diskuterats, inte heller om något ska göras för att om möjligt spåra dem.

– Det får du ta med Sven-Inge när han kommer tillbaka från semestern. Jag kan också resonera med honom, säger hon.

När miljöchef Sven-Inge Svensson kommer tillbaka kan hon inte säga, men han har just gått på semester.

Kommunen tar normalt badprover var tredje vecka vid Björkviken. Sedan den 28 juni gäller tillfällig avrådan från bad på grund av algblomning vid stranden, enligt Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Det är uppgifter som kommunen själv rapporterar in till myndigheten, men skylten om badförbud och informationen på kommunens hemsida kom inte upp förrän i onsdags, efter tre veckor.

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida redovisas provresultaten för badsjöarna.
På Havs- och vattenmyndighetens hemsida redovisas provresultaten för badsjöarna.

Halten enterokocker i badvattenprovet var den 19 juli 350 cfu per 100 milliliter. Enligt Havs- och vattenmyndighetens går gränsen för otjänligt vid 300. Vattnet innehöll dessutom e-coli av en halt som är tjänligt med anmärkning, 352 cfu per 100 milliliter. Gränsen för anmärkning går vid 100, men för otjänligt först vid 1 000 för e-coli. E-coli har uppmätts vid badplatsen hela sommaren, dock tills nu inte mer än att vattnet varit tjänligt.

Både enterokocker och e-coli är tarmbakterier som kan finnas i avlopp, men också i vilda djurs avföring.

Enligt Folkhälsomyndighetens hemsida är enterokocker en grupp tarmbakterier som ofta är ganska harmlösa men som ibland kan orsaka urinvägsinfektion och sårinfektioner. Det stora problemet med dem är att de är naturligt resistenta mot antibiotika och därför har blivit en allt vanligare orsak till sjukhusförvärvade infektioner.

Indikerar föroreningar

– Om de här bakterierna finns i höga halter i badvattnet indikerar det också föroreningar och att det finns risk för andra bakterier, virus och parasiter som människor kan bli sjuka av, säger Linda Rydell på Havs- och vattenmyndigheten.

Hon förklarar att kommuner enligt myndighetens regelverk ska undersöka kvaliteten på badvattnet vid så kallade EU-bad, som uppfyller vissa krav, och informera allmänheten om vattnet är otjänligt på grund av exempelvis bakterier eller algblomning. Dessutom bör de avråda från bad.

– Information till allmänheten ska ske snarast möjligt och vi tycker att man ska avråda från bad, säger Linda Rydell.

Det gäller både informationen på Havs- och vattenmyndighetens hemsida och skyltning på badplatsen.

– Generellt förväntar vi oss information både på webben och vid badplatsen, säger Linda Rydell.

Kommunen ska senast tio dagar efter provtagning meddela Havs- och vattenmyndigheten resultatet.

– Syftet är att skydda människors hälsa.

Ingen badplats i Hässleholms kommun är klassad som EU-bad ännu.

– Men vi rekommenderar att samma regler följs även vid bad som inte är EU-bad, förklarar Linda Rydell.

Bör försöka följa upp

Hon anser att kommunen bör försöka följa upp varför föroreningen skett.

– Vi försöker uppmuntra kommunerna att be labben höra av sig med preliminära resultat så att ett omprov kan tas snabbare, säger hon.

Rådet är att ta ett omprov inom tre dagar.

– Vi rekommenderar att man snarast följer upp förhöjd bakteriehalt. Om det är en tillfällig förorening bör ett omprov visa något annat. Då kan man ju också blåsa faran över om det nya provet inte visar något.

Lagkrav på information

Lagens krav är lika för alla badplatser. I badvattenförordningen står bland annat att kommunerna ska identifiera alla ytvattenförekomster där ett stort antal personer förväntas bada under den kommande badsäsongen och anteckna dem som badvatten i kommunens badvattenregister. En kontrollplan ska beslutas för bedömning av varje badvattens kvalitet. Cyanobakterier, alger och avfall som kan påverka vattnet och skada badandes hälsa ska identifieras och bedömas. Om badvattnets kvalitet inte är tillfredsställande ska kommunen utreda orsakerna och vidta lämpliga åtgärder för att hindra negativ påverkan på badandes hälsa och att komma tillrätta med föroreningar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se