logga-ligg-tjock

Ronny Larsson skriver till KU om demokratin

Ronny Larsson skriver till KU om demokratin

Ronny Larsson i Kvistalånga har skrivit ett öppet brev till Konstitutionsutskottet angående turerna på Riksrevisionen där en riksrevisor anställt 18 före detta kollegor från finansdepartementet, helt i strid mot reglementet, och en annan riksrevisor hjälpte Skånes landshövding Margareta Pålsson att komma undan en kollegas kritik mot det generösa avgångsvederlaget till länsöverdirektören.

Larsson anser att alla ansvariga ska avgå och att KU även bör ta upp ta upp Skatteverkets två högsta chefers hjälp till sina vänner, vilket inte lett till synbar reaktion från Riksrevisionen.  

– Denna oförmåga och brist på insikt underminerar kraftigt det vi kallar vår demokrati, skriver han.

Ronny Larsson har skrivit brev till KU.
Ronny Larsson, debattör och krönikör i Frilagt, har skrivit brev till KU.

Efter en lång rad avslöjande i Dagens Nyheter om Riksrevisionen har Konstitutionsutskottet beslutat att hålla ett extra sammanträde den 5 augusti.

Ronny Larsson har skickat sitt brev till alla de 16 ledamöterna och även till riksdagens registrator.

– Att undertecknad, om än varande en obetydlig gräsrot, nu på detta sätt vänder sig till konstitutionsutskottet ska ni måhända försöka se som ett litet flämtande ljus i ett i många avseenden demokratiskt mörker, skriver han.

Anledningen till brevet är inte bara det som hänt på Riksrevisionen.

– Det som initierade mitt brev var också det faktum att skattemyndigheten gjort något av sällan skådat slag och ändå sitter de två huvudansvariga kvar. På något sätt måste det här belysas, förklarar han.

Han berättar att han reagerade häftigt när han läste om Riksrevisionen.

Demokratin kräver att de avgår

– Det stora problemet är att människor inte lämnar sina poster när det är befogat. Hela demokratin bygger på att de ansvariga måste gå när de inte längre har förtroende och när de slösar bort skattepengar, säger han.

Han berättar om en upplevelse under en semesterresa till Tyskland.

– En ansvarig politiker hade gjort en groda och vi såg folk stå utanför rådhuset med kobjällror och nyckelknippor. Det var en intensiv ljudmatta. Till slut kom politikern ut och förklarade att han hade tänkt avgå. Bara för att man har blivit vald en gång har man inte rätt att sitta kvar när man blir påkommen med att missbruka skattebetalarnas pengar.

Ronny Larsson ser ett demokratiskt underskott i samhället idag.

– Vi som bryr oss om att det ska gå rätt till tvingas hålla på och skriva och det händer oftast ingenting. Men på något sätt måste människor upplysas om hur det ligger till, säger han.

Han ser det som att många makthavare klamrar sig fast vid sina uppdrag.

– Det måste finnas möjlighet att utkräva ansvar när brister uppdagas, skriver han i sitt brev.

Höga arvoden demokratisk broms

Ett hinder för det menar han är höga arvoden.

– Det blir kontraproduktivt med för höga ersättningar. De fungerar som en demokratisk broms för den som borde avgå, säger han.

Han tycker att ett prisbasbelopp, för närvarande drygt 40 000 kronor, borde räcka.

I sitt brev samtidigt påminner han om både Skatteverkets affärer och Nuon-affären där Maud Olofsson inte ens kom när hon var kallad till KU. Han undrar också om Riksrevisionen var närvarande på Almedalsveckan för att få en uppfattning om hur skattemedel används där.

– Till min fasa upptäckte jag att Riksrevisionen var på Almedalsveckan, inte för att granska utan för att framträda i ljuset, förklarar han.

Han uttrycker kritik mot kommunallagen som han anser är föråldrad, bland annat eftersom den tillåter politiker att själva besluta om nivån på sina arvoden och ersättningar, och tar upp frågan om behovet av en författningsdomstol i Sverige.

Vill sätta skatten på spärrat konto

I slutet på brevet förklarar han att han känner stor tveksamhet till att betala skatt.

– Den skatt som idag med automatik dras från undertecknads pension bör istället hamna på ett spärrat konto hos lämplig myndighet. Detta förfarande ska gälla till dess skyddet av skattebetalarnas tillgångar väsentligen stärkts, skriver han.

Till sist uppmanar han KU-ledamöterna att begrunda Mahatma Gandhis ord: ”Här finns nog för allas behov, men inte för allas girighet”.

Ronny Larsson säger att han är glad att hans brev nu uppmärksammas av Frilagt som första tidning.

– Det är otroligt betydelsefullt att Frilagt belyser frågan, säger han.

Läs hela Ronny Larssons brev till KU här:

http://frilagt.se/dokument/ÖPPET BREV TILL K….pdf

 

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se