torsjö live

Paviljongen på gul lista för värdefulla miljöer

Svenska byggnadsvårdsföreningen uppmärksammar musikpaviljongen på T4 i Hässleholm på sin gula lista över värdefulla och hotade byggnader och miljöer. Syftet är att skapa opinion och debatt för att rädda objekten från rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. – Trots att politikerna förefaller ha dålig förståelse för kulturarvets värden förefaller Hässleholmsbornas desto större, skriver Svenska byggnadsvårdsföreningen […]

Fortfarande bakterier i Björkvikens vatten

Badvattnet i Björkviken innehåller fortfarande för höga halter bakterier. Det är dock inte längre otjänligt utan tjänligt med anmärkning. Det visar svaret på det omprov som miljökontoret tagit. Ytterligare ett omprov ska därför tas i imorgon. Det var miljökontorets prov den 19 juli som visade så höga halter av enterokocker vid Finjasjöns mest välbesökta badplats […]