logga-ligg-tjock

Paviljongen på gul lista för värdefulla miljöer

Paviljongen på gul lista för värdefulla miljöer

Svenska byggnadsvårdsföreningen uppmärksammar musikpaviljongen på T4 i Hässleholm på sin gula lista över värdefulla och hotade byggnader och miljöer. Syftet är att skapa opinion och debatt för att rädda objekten från rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

– Trots att politikerna förefaller ha dålig förståelse för kulturarvets värden förefaller Hässleholmsbornas desto större, skriver Svenska byggnadsvårdsföreningen om paviljongen.

Leif Henningsson i ”Paviljongens vänner” är glad för placeringen på gula listan och hoppas att många vill vara med på ännu en manifestation för paviljongen. Gruppen kallar till möte på onsdag.

Sydnytt kontaktade Evert Storm, till höger, som tagit initiativ till kampen för att bevara musikpaviljongen tillsammans med bland andra Leif Henningsson. Foto: Urban önell
Leif Henningsson, till vänster, tog initiativ till kampen för att bevara musikpaviljongen tillsammans med bland andra Evert Storm. Nu hoppas de få stöd för ännu en manifestation. Foto: Urban Önell

På onsdag, den 3 augusti, klockan 14 är det samling vid paviljongen.

– Alla intresserade är välkomna, säger Leif Henningsson.

Han berättar att gruppen, som på många sätt arbetat för att paviljongen ska få stå kvar i Officersparken, föreslår en manifestation vid stadshuset med musik av Stadsmusikkåren och marsch till Officersparken där det skulle kunna bli ytterligare musikunderhållning i paviljongen. Aktionen skulle kunna ske en lördag om några veckor, exempelvis den 3 september.

Kommunfullmäktiges nej till en folkomröstning har alltså inte fått aktivisterna att ge upp.

– Nej, det har varit tyst ett tag, men nu vill vi göra något för att väcka upp frågan igen, säger Henningsson.

Han hoppas att många vill komma på onsdag och ge sitt stöd till en manifestation.

Musikpaviljongen har tagits upp på Svenska byggnadsföreningens gula lista över hotade och bevaransvärda byggnader och miljöer.
Musikpaviljongen har tagits upp på Svenska byggnadsföreningens gula lista över hotade och bevaransvärda byggnader och miljöer.

Svenska byggnadsvårdsföreningens uppmärksamhet lyfter också upp paviljongens kulturhistoriska värde. Föreningen är ideell och bildades 1975 med uppdraget att verka för byggnadsvårdens utveckling. Det innebär bland annat att verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras. Föreningen vill också skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik.

Musikpaviljongen registrerades på gula listan den 21 juli. Listan publiceras på föreningens hemsida och i dess tidskrift Byggnadskultur.

I gula listans text om musikpaviljongen står bland annat att den hotas av rivning eller förvanskning för att ge plats åt ett femvånings punkthus.

– Hotet har väckt stor bestörtning bland Hässleholmsborna och uppmärksammats flitigt i media, skriver föreningen och berättar om namninsamlingen för en folkomröstning och förslaget att ändra detaljplanen.

Bedömningen från Regionmuséet i Kristianstad om att paviljongen har höga kulturhistoriska värden nämns också, liksom att museet inte fick yttra sig inför antagandet av detaljplanen 2009.

– Det är positivt att det här kommit fram. Det är bara att instämma, säger Leif Henningsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se