torsjö live

Begär totalt 190 miljoner till fibernätet

Kommunens fiberprojekt behöver totalt 190 miljoner kronor i rörelsekapital.  På onsdag ligger begäran på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord. Vad fördyringen beror på går inte att utläsa ur handlingarna, inte heller vilka kalkyler som ligger till grund för projektets budget i övrigt. Men totalkostnaden har inte ökat jämfört med den beräkning som läckte ut av misstag i februari. […]

Marsch för demokrati och musikpaviljong

En manifestation i form av en marsch för musikpaviljongen och demokratin i Hässleholm planeras lördagen den 3 september. – Det är viktigt att poängtera att det ytterst handlar om demokratin. Man kan inte bortse från kraften av 5 000 människor som skrivit på namnlistor för en folkomröstning, säger Ronny Larsson som tillsammans med Evert Storm, Leif […]