torsjö live

Marsch för demokrati och musikpaviljong

Marsch för demokrati och musikpaviljong

De berättade om planerna på en ny manifestation, med start utanför Stadshuset, för musikpaviljongens bevarande. Foto: Urban Önell
De berättade om planerna på en ny manifestation, med start utanför Stadshuset, för musikpaviljongens bevarande, från vänster Ronny Larsson, Jan Berg, Evert Storm och Leif Henningsson. Foto: Urban Önell

En manifestation i form av en marsch för musikpaviljongen och demokratin i Hässleholm planeras lördagen den 3 september.

– Det är viktigt att poängtera att det ytterst handlar om demokratin. Man kan inte bortse från kraften av 5 000 människor som skrivit på namnlistor för en folkomröstning, säger Ronny Larsson som tillsammans med Evert Storm, Leif Henningsson och Jan Berg höll presskonferens i paviljongen på onsdagseftermiddagen.

Diskussionerna var livliga bland de cirka 15 personer kom för att stödja förslaget om en manifestation. Foto: Urban Önell
Diskussionerna var livliga bland de cirka 15 personer kom för att stödja förslaget om en manifestation. Foto: Urban Önell

Cirka 15 personer hade slutit upp, flera med kaffekorg, för att uttrycka sitt stöd för manifestationen.

Tanken är nu att den ska inledas med musikkår på Nytorget utanför Stadshuset den 3 september klockan 12.30.

– Tre marscher ska spelas på Nytorget, sedan går vi Viaduktgatan till musikpaviljongen i Officersparken och avslutar med T4:s marsch. Därefter tar en annan musikgrupp vid, berättar Evert Storm.

Han vill inte avslöja vilka de medverkande musikerna är innan polistillståndet är klart.

– Vi hoppas att även politiker sluter upp vid marschen, säger han.

Han tycker att säkerheten för deltagarna i marschen också bör ses över.

– Vi kan behöva skydd likaväl som kommunfullmäktige skyddades av väktare när beslutet om folkomröstning om paviljongen togs, säger han.

Paviljongfrågan lever alltså vidare, trots att kommunfullmäktige underkänt namninsamlingen för en folkomröstning och beslutat om rivnings- och bygglov för att flytta paviljongen. Både paviljongflytten och underkännandet av namninsamlingen är överklagade och väntar på avgörande i domstol.

– Vi har inte gett upp hoppet, säger Leif Henningsson.

Han ser också Brinovas idé om att riva matsalen på andra sidan kaserngården, intill platsen dit det är sagt att musikpaviljongen ska flyttas, som en anledning att ställa in flyttplanerna.

Övriga närvarande diskuterar saken ur liknande infallsvinklar.

– Jag tycker att det är bra med en manifestation. Vi kan inte göra tillräckligt för att uppmärksamma detta. Det är inte för sent förrän de har rivit paviljongen, säger Arne Forsell.

Han hoppas att de ansvariga ska ändra sig.

– Folk kan ångra sig, säger han.

Douglas Roth (M), till vänster, och Ulf Råvik var kritiska till att namninsamlingen för en folkomröstning underkändes. Foto: Urban Önell
Douglas Roth (M), till vänster, och Ulf Råvik var kritiska till att namninsamlingen för en folkomröstning underkändes. Foto: Urban Önell

Douglas Roth, M-politiker och andre vice ordförande i kommunfullmäktige och den som överklagade beslutet att underkänna namnunderskrifterna, menar att det gått prestige i ärendet.

– Det är klart att det inte är sant att det inte skulle finnas någon annanstans i hela centrala Hässleholm där Jacob Karlsson kunde bygga sitt femvåningshus. De ansvariga vill bara inte ändra sig eftersom de målat in sig i ett hörn och då kör de hellre över alla dessa människor.

Han ser det som hoppingivande att kammarrätten gett prövningstillstånd angående namnunderskrifterna.

– Det är rätt ovanligt att kammarrätten ger prövningstillstånd. De vill gärna stoppa de solklara ärendena, säger han.

Ulf Råvik säger att namninsamlingen måste vara den största demokratiyttringen någonsin i Hässleholm, utöver de allmänna valen.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har nyligen registrerat musikpaviljongen på sin gula lista över bevaransvärda och hotade byggnader och miljöer, i syfte att försöka rädda den.

Leif Henningsson har också haft kontakt med föreningen genom Arianna Benigno som är ett av dess länsombud i Skåne. Han bjöd in henne till onsdagens möte, men hon hade inte möjlighet att komma eftersom hon befinner sig utomlands på semester. Hon vill dock gärna träffa ”Paviljongens vänner” i Hässleholm.

– Jag vill gärna hjälpa till, skriver hon i ett mejl till Leif Henningsson.

Han är tacksam för stödet.

– De i föreningen kan ju det här, till skillnad från våra politiker, säger han.

Vid samlingen på onsdagen meddelades att det skulle bli ett nytt möte nästa onsdag vid paviljongen. Detta möte är dock redan inställt.

– Vi kom fram till att det räcker med ett möte med Paviljongens vänner då, sedan satsar vi på att bli många den 3 september istället, säger Leif Henningsson.

Till mötet nästa onsdag var även byggherren Jacob Karlsson inbjuden, men han har meddelat att han inte har möjlighet att medverka och att han har för avsikt att så fort som möjligt påbörja den byggnation som han fått bygglov för.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se