logga-ligg-tjock

Öppet med nedsatt kapacitet från måndag

Öppet med nedsatt kapacitet från måndag

Ungdomsmottagningarna i Hässleholm och Kristianstad kommer att vara öppna med nedsatt kapacitet från och med måndag. Det berättar Birgitta Landin som är tillförordnad verksamhetschef och tillförordnad divisionschef och också var med på mötet på fredagsmorgonen där de anställda som sagt upp sig arbetsbefriades. På fredagseftermiddagen stängdes ungdomsmottagningarna.

Pensionerade barnmorskan Eva Bergström som var med och startade ungdomsmottagningarna är mycket upprörd över det som hänt och anser att arbetsbefrielsen är ett slöseri med resurser.

Ungdomsmottagningen i Hässleholm stängde klockan tolv på fredagen utom för några förbokade besök på killmottagningen. Hur det blir nästa vecka är oklart.
Ungdomsmottagningen i Hässleholm har öppet ordinarie tider nästa vecka, men med lägre bemanning. Foto: Urban Önell

Birgitta Landin säger först att hon inte kan kommentera fredagens möte och att det inte finns några planer på att stänga ungdomsmottagningarna. Sedan medger hon att man fått lämna återbud till patienterna som var bokade på fredagseftermiddagen.

– Men vi har båda mottagningarna öppna från och med måndag. Då har vi i alla fall en barnmorska på plats, säger hon.

En barnmorska kan dock inte vara på två ungdomsmottagningar samtidigt.

– Vi kan lösa det med en gemensam telefon. Jag tror inte att det blir några större bekymmer. Det är klart att det hade varit bra om det varit fler på plats, det är det ju i normalfallet. Men vi kommer också att informera och hänvisa till kollegor på andra barnmorskemottagningar, säger Birgitta Landin.

Hon berättar att den barnmorska som kommer på måndag är anställd på ungdomsmottagningen sedan länge.

– Hon ska kunna ta emot och upprätthålla verksamheten och patientsäkerheten, säger Birgitta Landin.

Hon förklarar att barnmorskan ska se över alla inbokade besök.

– Jag vågar inte lova att vi klarar alla inbokade besök, men om det är nödvändiga besök ska de gå att lösa, förklarar hon.

Hon säger att hon varken vill eller kan kommentera arbetsmiljöproblemen på mottagningarna eller varför fredagens möte med erbjudan om arbetsbefrielse så hastigt kom till stånd.

– Vi anser inte att vi har brustit i vårt arbetsmiljöansvar. Nu kommer också nya medarbetare och det är viktigt med ett omtag, att vi ser till att det blir bra framöver, säger hon.

Hon hänvisar till verksamhetschef Elisabeth Liljerehn när hon får frågan om hon inte ser ett problem i att så många anställda anser att arbetsmiljön är så dålig att de säger upp sig. Liljerehn har tidigare i media uttalat att problemen på ungdomsmottagningarna fanns innan den nya enhetschefen Pernilla Andersson tillträdde för ett år sedan. Detta tillbakavisas av både personalen och facket Vårdförbundet.

Birgitta Landin säger dock att en åtgärd vidtagits efter att Andersson tillträdde.

– En konsult tillsattes som stödperson, förklarar hon, men kan inte uttala sig om resultatet.

Då har ni ansett att det fanns ett problem?

– Ja, men jag kan inte kommentera sådant som rör enskilda medarbetare. Det har funnits en konflikt och idag har vi försökt lösa den. Det var nödvändigt för att vi ska kunna komma vidare, säger hon.

Hon betonar att hon vill arbeta för en god arbetsmiljö.

– Vi vill fortsätta det arbetet och det är naturligtvis oerhört viktigt när det kommer många nya i personalen, så att det kan bli en bra och sammansvetsad grupp, säger hon.

Den första av de nyanställda kommer den 15 augusti.

– Under några veckor därefter kommer vi också att få låna en barnmorska från en annan ungdomsmottagning, berättar Birgitta Landin.

Ingen vidare ekonomi

Eva Bergström var mottagningschef för båda ungdomsmottagningarna de första åren och har arbetat tillsammans med flera av de anställda som nu sagt upp sig.

– Det är tragiskt, rent bedrövligt hur illa de blivit behandlade, säger hon till Frilagt.

Hon tycker inte att det låter något vidare för regionens ekonomi att be personalen lämna med full lön under uppsägningstiden.

– Än värre är att mottagningarna dräneras på all samlad kompetens, säger hon och konstaterar att ungdomarna drabbas när bemanningen dras ner.

Hon befarar att de förlossningsbarnmorskor som sagt upp sig i protest på Centralsjukhuset i Kristianstad och nu fått jobb på ungdomsmottagningarna kommer ur askan i elden.

– Nu ersätts barnmorskorna som jobbat i många år på ungdomsmottagningarna med förlossningsbarnmorskor utan specifik kunskap om detta samtidigt som förlossningsavdelningen också dräneras på kompetens. Allt för att dessa chefer ska få hållas. Personalen borde få upprättelse istället, säger Eva Bergström.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
5/8 Uppsägningar stänger ungdomsmottagningar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se