torsjö live vers2

Fortfarande bakterier vid Björkviken

Fortfarande bakterier vid Björkviken

Miljökontorets andra omprov på badvattnet vid Björkviken visar fortsatt förekomst av både e-coli och enterokocker. Bakteriehalterna är dock inte högre än att badvattnet bedöms som tjänligt med anmärkning.

Tillsynschef Carina Westerlund berättar att miljökontoret nu ska kontakta fritidskontoret för att diskutera situationen. Huvudspåret är att bakterierna kommer från fåglar på bryggan.

– Vi ska prata om städningen av bryggan. Men vi är inte säkra på att det är fåglarna och därför tar vi imorgon prover på två ställen, förklarar Carina Westerlund.

Kan det vara fåglarna som förorenat vattnet? Det misstänker miljöchef Sven-Inge Svensson, men vidare diskussion om orsak och eventuella åtgärder får vänta tills omprovet är analyserat. Foto: Urban Önell
Kan det vara fåglarna som förorenat vattnet? Det misstänker miljökontoret och ska därför diskutera städningen av bryggan med fritidskontoret. Foto: Urban Önell

På måndagen kom svar på vattenproverna från den 2 augusti. Liksom vid omprovet den 26 juli var vattnet alltså tjänligt med anmärkning. Den 19 juli var halten enterokocker så hög att det var otjänligt. Halten e-coli var även då på nivån för tjänligt med anmärkning. Sedan dess har halten e-coli minskat stadigt och var nu 160 cfu per 100 milliliter. Men enterokockerna hade ökat sedan förra omprovet, från 150 till 200 (gränsen för tjänligt med anmärkning ligger för båda bakterierna på 100 medan över 300 för enterokocker och över 1 000 för e-coli är otjänligt).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den 2 augusti noterades för första gången denna sommar ingen algblomning vid Finjasjöns största badplats. Miljökontoret avråder därför inte längre från bad och har meddelat fritidskontoret att skylten om badförbud kan tas bort.

Badvattenproverna tas i vanliga fall intill bryggan och Carina Westerlund förklarar att det kan bli bakterier i vattnet där om det sitter mycket fåglar på bryggan.

– Fritidskontorets personal spolar av bryggan när de städar och spolar då ner fågelskiten i vattnet, säger hon.

Men det är alltså inte den enda teorin om orsaken till bakterierna.

– Vi ska nu ta prover på ett annat ställe i närheten som referens, förklarar Carina Westerlund.

Både e-coli och enterokocker är bakterier som visar att vattnet är påverkat av avföring, antingen från djur eller människor. Några enskilda avlopp finns inte i området utan bostäderna är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Reningsverket släpper ut sitt renade avloppsvatten i Finjasjön via Maglekärrsbäcken en bit norrut, närmare Sjörröd.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se