torsjö live

Reservation mot ny soptaxa

Sverigedemokraterna vill ha oförändrad renhållningstaxa i Hässleholms kommun, men införa en årlig indexhöjning. Indexhöjning blev det, men kommunstyrelsens arbetsutskott sa ja till både den höjda taxan och den nya renhållningsföreskriften med bland annat tätare tömningar. Frågan går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Voteringen slutade 4-1. I sin reservation påpekar Ulf Erlandsson att den totala höjningen […]

14,3 miljoner för nedgången fastighet

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill köpa den förorenade och nedgångna fastigheten mellan Netto och järnvägen i Hässleholm för 14,3 miljoner kronor. Den är värderad till mindre än halva köpeskillingen, 6,2 miljoner kronor, men värderingsintyget fanns inte med i handlingarna inför sammanträdet. Den ende som protesterade och reserverade sig var Ulf Erlandsson (SD) som påpekade att fastigheten 2004 […]