torsjö live vers2

Reservation mot ny soptaxa

Reservation mot ny soptaxa

Sverigedemokraterna vill ha oförändrad renhållningstaxa i Hässleholms kommun, men införa en årlig indexhöjning. Indexhöjning blev det, men kommunstyrelsens arbetsutskott sa ja till både den höjda taxan och den nya renhållningsföreskriften med bland annat tätare tömningar. Frågan går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Voteringen slutade 4-1.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I sin reservation påpekar Ulf Erlandsson att den totala höjningen blir drygt 2,5 miljoner kronor per år för invånarna.

– Att ha en enhetlig soptaxa är högst orättvist. Kommuninvånarna har olika behov av sophämtning och därför måste även taxorna vara differentierade. De högsta höjningarna är på taxa 9 B och taxa 11, vilket slår hårt mot landsbygden, skriver han.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att Sörby byalags protestskrivelse ska gå med ärendet som bilaga till handlingarna inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Skrivelsen diskuterades dock inte i arbetsutskottet.

Hässleholm Miljös vd Gunilla Holmberg och vice vd Sven Carlsson medverkade vid sammanträdet och svarade på ledamöternas frågor om den nya renhållningsförordningen och –taxan.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
16/8 Protest mot ny soptaxa och tömningsintervall

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se