Gruppen-3a-328x120

14,3 miljoner för nedgången fastighet

14,3 miljoner för nedgången fastighet

Fastigheten som kommunen vill köpa för 14,3 miljoner kronor består av byggnader "med blandad standard", enligt värderingen. Foto: Berit Önell
Fastigheten som kommunen vill köpa för 14,3 miljoner kronor består av byggnader ”med blandad standard”, enligt värderingen. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill köpa den förorenade och nedgångna fastigheten mellan Netto och järnvägen i Hässleholm för 14,3 miljoner kronor. Den är värderad till mindre än halva köpeskillingen, 6,2 miljoner kronor, men värderingsintyget fanns inte med i handlingarna inför sammanträdet.

Den ende som protesterade och reserverade sig var Ulf Erlandsson (SD) som påpekade att fastigheten 2004 sålts för 2,2 miljoner kronor och att markföroreningar upptäckts.

Syftet med köpet är att ge plats för höghastighetsjärnvägen, alternativt fortsatt handel.

En av byggnaderna är ett kallager.
En av byggnaderna är ett kallager.

När Ulf Erlandsson efterlyste en värdering kom det fram att en sådan finns hos tekniska förvaltningen och den ska nu läggas till i handlingarna inför ärendets behandling i kommunstyrelsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Ska man behöva dra det ur dem, undrar han.

Han tycker att hela saken är mycket anmärkningsvärd och vill veta hur tjänstemännen kommit fram till att summan 14,3 miljoner är rimlig.

– Vi ska kräva en förklaring i kommunstyrelsen, säger han.

Han befarar dessutom att markföroreningarna innebär att området är en riskmiljö. Enligt den miljötekniska bedömningen innebär den redovisade PAH-föroreningen inte någon risk för människors hälsa eller miljö så länge markanvändningen är oförändrad.

I huvudbyggnaden går ett järnvägsspår in.
I huvudbyggnaden går ett järnvägsspår in.

Ulf Erlandsson menar dock att så fort det blir aktuellt att gräva i marken måste den saneras. Det framgår också av miljörapporten att massorna vid eventuell schakt i förorenad mark ska lämnas till godkänd mottagare.

– Tanken med fastighetsköpet är att marken ska bebyggas och då finns det risk för att kommunen får stå för sanering av hela fastigheten och då handlar det om mångmiljonbelopp. Vi har fastigheten Lansen 1 i färskt minne där saneringsarbete nu sker för mångmiljonbelopp, skriver Ulf Erlandsson i sin reservation.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) är inte så bekymrad över den höga köpeskillingen och inte heller över att han inte sett någon värdering.

– Det är mer intressant vad det kan bli värt än vad det är värt nu. Om spåren ska gå där blir fastigheten värd betydligt mer, om inte kan vi bygga ett parkeringshus där, säger han.

En del av den stora grusplanen ingår i fastigheten.
En del av den stora grusplanen ingår i fastigheten.

Fastigheten Hässleholm 88:30 ägs idag av PJ Åkeri som hyr ut till flera andra företag. Huvudsaklig verksamhet är lager och omlastning, men här finns också kontor och bostäder.

Värderingsintyget är från september 2014 och anger ett marknadsvärde på tio års sikt, alltså hösten 2024.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och kommunalrådet Mats Sturesson (C ) försvarar affären.

– Det är ett värdefullt område när vi ska utveckla centrum, en nyckelfastighet, säger Mats Sturesson.

Lena Wallentheim förklarar att kommunen bör äga fastigheten för att höghastighetsjärnvägen kanske dras där, alternativt att den kan användas på annat sätt eftersom det ska byggas ett attraktivt bostadsområde i närheten, i det så kallade kvarteret Norden.

– Men det är inte aktuellt för bostäder, precis intill järnvägen, säger hon.

Tekniska nämnden och dess arbetsutskott har tidigare beslutat i ärendet. SD och FV yrkade då avslag och reserverade sig mot beslutet. Det kommer nu att gå vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige på grund av köpeskillingens storlek.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se