torsjö live vers2

Debatt om digital utveckling på gott och ont

Debatt om digital utveckling på gott och ont

Det är viktigt att våga tänka i andra banor när samhället präglas alltmer av informationsteknologi, av datorer och internet. Kring den slutsatsen tycktes debattörerna vara eniga vid ett av Europaforums seminarier.

– Den digitala utvecklingen går i en rasande fart. Vi behöver hänga med för att behålla vår konkurrenskraft, men det handlar också om vår livskvalité. Här finns en stor potential – men utvecklingen kan också göra oss lite oroliga. Det konstaterade moderatorn Annika Korzinek, som jobbar för EU-kommissionen, i sitt inledande inlägg.

Annikas chef, på EU-kommissionens Sverigekontor, Katarina Areskoug Mascarenhas fokuserade till stor del på de utmaningar som uppstått i digitaliseringens spår. 28 länder inom EU kan exempelvis inte ha olika regelverk.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Joakim Wernberg från Sydsvenska handelskammaren, talade utifrån ett företagsperspektiv. Han såg många möjligheter att utnyttja internet för att ”ge kunden det kunden vill ha”. Han ville ha enklare regler och friare tyglar, och ansåg att politikerna ibland ville ta ett steg tillbaka, snarare än att öppna upp för entreprenörer.

– Vi måste våga experimentera mera, pröva nya policys. Inte bara i företagen utan också på det politiska området, vilket samhällskontrakt som ska gälla, hävdade Joakim Wernberg.

– Idag är två tredjedelar av alla tvååringar på internet, påpekade Per Ödling som är professor i telekommunikation. Det är en superintelligent generation som växer upp framför oss.

...Per Ödling, professor i telekommunikation, vid Lunds universitet och Annsofie Persson Stenborg, Digitaliseringskomissionen. Foto: Urban Önell
…Per Ödling, professor i telekommunikation, vid Lunds universitet och Annsofie Persson Stenborg, Digitaliseringskomissionen. Foto: Urban Önell

Vad gör digitaliseringen med oss? Hur hanterar vi den? Det var frågor som debatterades av Joakim Wernberg från Sydsvenska handelskammaren, Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska komissionens representation i Sverige,...
Vad gör digitaliseringen med oss? Hur hanterar vi den? Det var frågor som debatterades av Joakim Wernberg från Sydsvenska handelskammaren, Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska komissionens representation i Sverige,…

Digitaliseringen är på många sätt omvälvande, enligt Per Ödling. Livsstilsförändringarna är stora. Det skapar stor oro.

– Förstår inte människor varför det är som det är, söker de förklaringar, säger han. Det förklarar varför extremister som IS lyckas rekrytera. Om man som ung inte får ett jobb, får man inte vara med i samhället, men alla vill betyda något!

– Vi ska också vara medvetna om att vi går alltmer från ett prylsamhälle till en upplevelseekonomi, där vi köper känslor, säger Per Ödling. Det är i den riktningen som nya jobb måste skapas.

Kartan måste ritas om

Annsofie Persson Stenborg från Digitaliseringskomissionen påtalade att både institutioner och infrastruktur påverkas av den snabba tekniska utvecklingen.

– Vi har rört oss från ett industrisamhälle till ett digitalt. Hela kartan måste förändras och ritas om. Det måste ändå vara så att vi säkrar vissa värderingar.

Det krävs upplysta politiker

På den punkten fick hon medhåll av Katarina Areskoug Mascarenhas som hävdade att det krävs upplysta politiker i vår tid.

– Vi måste ibland sätta gränser. Ett regellöst samhälle är inte det optimala.

Annsofie Persson Stenborg tyckte att media har en tendens att svartmåla och slå ner på allt som är nytt. T ex när det gäller kameraövervakning av äldre nattetid, inom hemtjänsten. Snuttifiering är ett problem inom journalistiken, enligt henne.

Demokratin kan sättas ur spel

Det kanske mest uppseendeväckande uttalandet i slutdiskussionen kom dock från Per Ödling.

– Vi ska ha klart för oss att i det digitala samhället är informationskontroll fullt möjlig. Det går att till stor del forma er via sociala medier. Detta innebär att demokratin kan sättas ur spel när som helst. Det går att styra vad ni ser på nätet. Mycket går då ut på att bekräfta era egna fördomar.

Urban Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se