torsjö live vers2

Höjt värde inför kommunstyrelsemöte

Fastigheten med de förfallna byggnaderna bakom Netto har hastigt omvärderats inför kommunstyrelsens möte imorgon och är nu värd nästan fyra miljoner kronor mer än i den värdering som kommunstyrelsens arbetsutskott inte fick se för två veckor sedan. De nya handlingarna där värdet är tio miljoner kronor skickades till kommunstyrelsens ledamöter vid halvsjutiden på tisdagskvällen. Förslaget […]

Fullmäktige beslöt om tillgänglighet

Kommunfullmäktige beslöt på måndagskvällen att anta strategidokumentet Tillgänglighet och delaktighet för alla som ska ersätta kommunens handikappolitiska program. Alla var positiva till dokumentets budskap. John Bruun (L) påpekade att dokumentet hänvisar till FN-konventioner där rätten till kultur och fritid på lika villkor finns uttalad. – Då har vi alltså löst det problemet, apropå debatten den […]

Revisorskritik och fiber i fullmäktige

Den styrande minoriteten i Hässleholms kommunfullmäktige försökte tona ner revisorernas kritik i två ärenden, men röstades ner av oppositionen med en rösts övervikt. Det gällde kulturnämndens kontroll av bidrag till föreningar och ansvarsfrihet för IT-nämnd Skåne Nordost, som ingår i Hässleholms kommuns organisation och beslöt om sin budget för 2015 när nästan hela året gått. […]