torsjö live

Höjt värde inför kommunstyrelsemöte

Höjt värde inför kommunstyrelsemöte

Fastigheten med de förfallna byggnaderna bakom Netto har hastigt omvärderats inför kommunstyrelsens möte imorgon och är nu värd nästan fyra miljoner kronor mer än i den värdering som kommunstyrelsens arbetsutskott inte fick se för två veckor sedan.

De nya handlingarna där värdet är tio miljoner kronor skickades till kommunstyrelsens ledamöter vid halvsjutiden på tisdagskvällen. Förslaget att kommunen ska köpa fastigheten för 14,3 miljoner kronor kvarstår.

– Fruktansvärt oseriöst att blåsa upp värdet så i sista stund, säger Ulf Erlandsson (SD).

Fastigheten som kommunen vill köpa för 14,3 miljoner kronor består av byggnader "med blandad standard", enligt värderingen. Foto: Berit Önell
Fastigheten som kommunen vill köpa för 14,3 miljoner kronor har nu omvärderats och är plötsligt värd tio miljoner kronor istället för 6,2 miljoner. Foto: Berit Önell

På ksau krävde Ulf Erlandsson att värderingen, som gjordes i september 2014, skulle bifogas handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde. Han fick dock ut den samma dag från tekniska förvaltningen. Värderingsintyget visar ett värde på 6,2 miljoner kronor, alltså mindre än halva köpeskillingen.

Erlandsson ifrågasatte också köpeskillingen på grund av att fastigheten 2004 sålts för 2,2 miljoner kronor och att markföroreningar konstaterats. Markundersökningen fanns i handlingarna även till ksau.

Kommunalråden hävdade att syftet med köpet är att ge plats för höghastighetsjärnvägen, alternativt centrumnära handel.

– Det är ett värdefullt område när vi ska utveckla centrum, en nyckelfastighet, sa kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Den tidigare värderingen kom fram till ett marknadsvärde på tio års sikt, alltså hösten 2024, på 6,2 miljoner kronor.

Nu har samma värderare på Värderingsbyrån i Kristianstad gjort en ny värdering utifrån att de mest nedgångna byggnaderna rivs och ersätts av kontor, handel, centrumnära bebyggelse med mera. De nya byggnaderna skulle då få ett värde på sju miljoner kronor, de gamla bara tre miljoner. Totalt alltså tio miljoner kronor.

– Värdet förutsätter användning av tomten för centrumnära exploatering, skriver värderaren den 29 augusti 2016, alltså igår.

Men det verkar alltså inte aktuellt för kommunledningen att sänka köpeskillingen till tio miljoner kronor.

Ulf Erlandsson anser att kommuninvånarna blir förda bakom ljuset.

– Rena Ebberöds bank, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
17/8 14,3 miljoner för nedgången fastighet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se