torsjö live vers2

Omsorgens beslut om besparingar

Omsorgens beslut om besparingar

För det första anser jag inte att omsorgsnämnden i Hässleholms kommun är en ekonomisk frizon. Men efter att har följt verksamheterna sedan mer än tio år, kan jag konstatera att besparingskrav nästan varje år, gör att det inte finns mer att spara in på inom den nämnden. Detta borde även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inse.

Förslag 1. Sänkt bemanning inom särskilt boende och korttidsboende i äldreomsorg.

Förslaget motsvarar en minskning av 0,02 årsarbetare per plats. Det kan förefalla helt försumbart. Men eftersom man är kritiskt nära gränsen ”skälig levnadsnivå” (nivå enligt socialtjänstlagen som skall garanteras), är varje försämring av stor betydelse. Totalt innebär det en minskning med 10 årsarbetare, vilket gör skillnad mot i dag.

Kanske på plats att påminna om Hässleholms kommuns värdegrund:

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– med respekt för individen

– med kvalitet som syns

Tänk på att de som bor i särskilda boenden eller korttidsboenden var med och byggde upp den välfärd som vi ”andra” nu skördar frukterna av.

Förslag 2. Upphöra med fria resor till daglig verksamhet enligt LSS.

Det hittills gällande systemet med att kommunen skött resorna har fungerat mycket bra. I fortsättningen kommer resorna genomföras som färdtjänst. Vi vet på förhand att färdtjänsten inte kommer att fungera lika bra som det hittills gällande systemet.

Intressant är att en del av omsorgsnämndens inbesparing kommer att dyka upp som en kostnad vid kommunstyrelsen för det utökade antalet färdtjänstresor. Vidare kan det vara intressant att veta var förarna betalar sin skatt. Det är bara att titta på färdtjänstbilarna. De skyltar vanligen med orter som ligger långt från Hässleholm. Nog är det så att väldigt få färdtjänst­­bilförare betalar sin skatt i Hässleholms kommun.

Det absolut mest allvarliga med detta besparingsbeslut är den kostnad den enskilde drabbas av. Många har redan en ekonomi som inte går ihop.

De har helt enkelt inte de tusentals kronor per år som denna färdtjänst kostar. Daglig verksamhet är viktig, det kommer nu att ställas krav på att daglig verksamhet ordnas på den ort man bor, så att man slipper åka färdtjänst. Står man i den situationen att enda alternativ för färd till daglig verksamhet är färdtjänst så tvingas många att avstå från denna. Detta leder till ökade personalkostnader i gruppbostäderna.

För den enskilde kan den detta få förödande konsekvenser i form av passivisering, ökad kroppsvikt samt ökad risk för hälsoproblem.

I en sådan situation kan man ifrågasätta om ”goda levnadsvillkor” (nivå enligt LSS-lagen som skall garanteras) uppnås. Jag ser ytterst alvarligt på de problem som här kan uppstå.

När det gäller besparingar av denna typ bör man tänka i nya banor. Det är ju viktigt med ”koncerntänk” d v s att Hässleholms kommun är en koncern.

Det skulle i sådana budget/besparingsärenden innebära att alla ej lagstadgade verksamheter jämförs med varandra oberoende av nämndtillhörighet. Det skulle nog bli mera rimliga beslut då.

Förslag 3. Avveckla fritidskonsulenttjänsterna inom FSS från 2017-01-01.

FSS fritidsverksamhet får vara kvar !!!

Glädjande att omsorgsnämnden lyssnade till den massiva opinion som finns mot nedläggning av fritidsverksamheten. Tack omsorgsnämnden för denna klarsynthet. Jag vill tacka alla er som medverkade med goda argument och påverkan för att bevara fritidsverksamheten.

Förslag 4. På nytt till tekniska nämnden redovisa behovet – – -.

Det beslutet avser en utbyggnad avsedd att ske 2019. Eftersom det är lång tid dit, avstår jag från att kommentera förslaget.

Slutsats.

Som jag skrev i inledningen att vi är vid ”vägs ände” när det gäller besparingar. Dessutom har omsorgsnämnden i framtiden mycket stora utmaningar med krav på resurser för utökade behov som man enligt lagstiftningen är skyldiga att hantera.

För mig står det helt klart, att för att möta framtiden måste man höja kommunalskatten. Det smärtar, men det är helt nödvändigt.

Till er politiker vill jag säga – var modiga och realistiska och ta den diskussionen nu, innan välfärden krackelerar.

Kjell Göran Hansson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se