Gruppen-3a-328x120

Oacceptabla försämringar inom omsorgen!

Oacceptabla försämringar inom omsorgen!

Folkets Väl har, liksom andra partier i Hässleholm, fått många frågor om hur man tänker rörande omsorgsverksamheten i framtiden. Först och främst vill vi vara tydliga med att Folkets Väl är det parti som i sin budget avsatt mest pengar till omsorgen. Detta har vi möjliggjort genom kraftiga nedskärningar på andra områden som kommunen inte har egentligt ansvar för att finansiera.

Däremot har S+C+Mp+V nu beslutat om försämringar för de svagaste och mest behövande i vårt samhälle. Dessa partier har, med stöd av M och KD, beslutat minska bemanningen inom såväl så kallat ”särskilt boende” som för ”korttidsboende” inom äldreomsorgen. De styrande har därtill beslutat dra in de ”kostnadsfria/subventionerade” resorna till och från den så kallade ”dagliga verksamheten” som bedrivs enligt LSS (lagen om särskilt stöd) och ”dagverksamheten” som sker i enlighet med socialtjänstlagen.

Dessa försämringar i omsorgsverksamheten drabbar de mest behövande vilket vi i Folkets Väl ser som helt oacceptabelt. Trots att S med stödpartier nu styr med en budget som är 10 miljoner mer än vad de själva röstade för, så räcker inte pengarna vilket visar på att S budget för omsorgen var orealistiskt låg. Folkets Väl däremot avsatte hela 13,5 miljoner mer till omsorgen i vår budget för 2016. Detta röstade däremot S m.fl. emot. Vi konstaterar att med FV:s budget hade vi inte behövt skära ner på omsorgen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Folkets Väl har upprepade gånger visat på hur kostnadsbesparingar kan ske inom andra ”icke prioriterade verksamheter” som exempelvis kommunledningskontoret, administrationen i övrigt, datorutbytesprogrammet (som uppgår till 10 miljoner per år), det politiska arbetet, konsultkostnader, politikerarvoden, EU-forum, kommunala fiberprojekt liksom på reseverksamheten (bl.a. Almedalsresorna) m.m..

Tyvärr har de styrande valt att istället skära ner på verksamheterna inom omsorgen som är ett av de kommunala kärnområden vilka FV vill värna om. Folkets Väl kommer i höstens budgetarbete att återkomma till hur vi anser att kommunens budget skall hållas i balans utan vare sig skattehöjningar eller försämringar på omsorgsverksamheten. Våra förslag kommer, liksom tidigare, att utgå ifrån effektiviseringar och kostnadsbesparingar på områden som inte tillhör ”kärnverksamheterna”.

Ulrika Widmark Barnekow
Folkets Väl (ersättare i omsorgsnämnden)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se