torsjö live

Dålig koll på servering på Hässleholmsfesten

Krögarna hade dålig koll på alkoholserveringen på Hässleholmsfesten i Djupadalsparken. Tillsynsprotokollet från kommunens alkoholinspektörer innehåller flera anmärkningar. Främst var personaltätheten för låg för att den kontroll som alkohollagen kräver skulle kunna säkerställas. Men inspektörerna nöjer sig med att notera att ett antal riskfaktorer måste förbättras vid eventuella kommande arrangemang för att undvika att problem uppstår. […]

Slottschefen hoppas på kommunalt vatten

Problemen med de höga fluorhalterna i vattnet på Hovdala slott är fortfarande inte löst mer än provisoriskt. Statens fastighetsverk, som äger slottet, håller på att utreda om en större filteranläggning ska byggas eller om det är bättre att ansluta till kommunalt vatten. Slottschef Jens Olsson hoppas på kommunalt vatten, men har fått veta att det […]

Bristen på personlig värdighet

Du vaknar förhoppningsvis inte till ljudet av briserande granater som får din säng att skaka dina rutor att skallra och fruktan gripa tag om ditt bröst. Måhända är det istället så att du uppfattar ett dovt fjärran muller från det världens stridslarm som utan uppehåll synes pågå. Det är svårt att värja sig från den […]