torsjö live vers2

Dålig koll på servering på Hässleholmsfesten

Dålig koll på servering på Hässleholmsfesten

Krögarna hade dålig koll på alkoholserveringen på Hässleholmsfesten i Djupadalsparken. Tillsynsprotokollet från kommunens alkoholinspektörer innehåller flera anmärkningar. Främst var personaltätheten för låg för att den kontroll som alkohollagen kräver skulle kunna säkerställas.

Men inspektörerna nöjer sig med att notera att ett antal riskfaktorer måste förbättras vid eventuella kommande arrangemang för att undvika att problem uppstår. Det kommer också att bli fortsatt dialog med krögarna.

– Vi trodde inte att det skulle komma så mycket folk, säger Niklas Lundqvist, delägare i Farozon.

Förberedelserna för kommunens Hässleholmsfesten i Djupadalsparken var omfattande, men alkoholinspektörerna hade en del synpunkter. Foto: Berit Önell
Förberedelserna för kommunens Hässleholmsfesten i Djupadalsparken var omfattande, men alkoholinspektörerna hade en del synpunkter. Foto: Berit Önell

Personaltäthet regleras inte uttryckligen i lagen. De observerade olägenheterna bedöms inte heller så allvarliga att de föranleder vidare formell utredning eller åtgärder enligt alkohollagen, det vill säga erinran, varning eller återkallelse av tillstånd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tillståndsinspektörerna Mari Lilja White och Emma Noble var på plats under en del av kvällen den 19 augusti. Deras helhetsintryck var att tillställningen var lugn, vilket bekräftades av polisen. Inga rapporter finns om att alkohol ska ha lämnat serveringsområdet eller att minderåriga ska ha serverats.

Ett mindre antal berusade personer avvisades under kvällen från serveringsområdet, men polisen rapporterade inga andra ingripanden. I tillsynsprotokollet finns dock en anmärkning på nykterheten.

Enligt protokollet stod mycket glas och flaskor kvar på borden, vilket ger en anmärkning på ordningen. Hos en av de tre krögarna blev det också en anmärkning på att det fanns mindre mat än vad som uppgetts i ansökan om serveringstillstånd.

Men den stora riskfaktorn var personaltätheten.

– Tillräcklig personalstyrka är avgörande för att serveringspersonalen ska kunna utöva den kontroll som alkohollagen föreskriver. De har ansvaret för att se till att det råder ordning på serveringsområdet, att ingen minderårig får tag i alkohol och att ingen person blir överserverad – de måste också ha möjlighet att göra detta, skriver Mari Lilja White i ett brev till krögarna.

Detta är en av flera riskfaktorer som hon menar måste förbättras vid eventuella kommande arrangemang.

– Det skulle kunna leda till allvarliga problem, säger hon.

Otillräcklig belysning

Överblicken måste också säkerställas. Belysningen på uteområdet var i början på festen otillräcklig, vilket dock snabbt åtgärdades efter inspektörernas påpekande. En bardisk var placerad så att personalen hade ryggen mot området utanför.

Mari Lilja White påpekar i brevet också att mängdförsäljning över disk ska undvikas. I ett fall observerades en person som fick köpa sex starköl i en korg. Om större kvantiteter ska serveras måste personalen följa alkoholen för att se till att den inte går till någon minderårig eller någon som närmar sig lagens begrepp ”märkbart berusad”.

– Om vi hade kunnat se att det var allvarliga olägenheter eller många berusade hade vi naturligtvis inlett en tillsynsutredning. Mindre förseelser brukar vi försöka ta i dialog, säger Mari Lilja White.

Hon menar också att det är första gången de aktuella krögarna får anmärkningar av det här slaget.

– Om det finns tidigare anmärkningar påverkar de bedömningen. Det spelar även stor roll hur krögaren ställer sig till att åtgärda påtalade brister, säger hon.

Villkorade serveringstillstånd

Serveringstillstånden var dock villkorade. Ett av villkoren var att serveringsutrymmet skulle utformas så att det var överblickbart. Om det fanns områden som inte var överblickbara skulle personal placeras där. Det gjordes också i ett prång vid toaletterna.

– Problemet var inte att området inte var överblickbart utan det behövdes mer personal, säger Mari Lilja White.

Ett annat villkor var att det skulle finnas väktare vid serveringen, två tidigt på kvällen och fyra senare, vilket också fanns.

Mari Lilja White förklarar att skyddsaspekten är viktigast i alkohollagen.

– Det handlar om att skydda allmänheten från alkoholens skadeverkningar, säger hon.

Krögarna Farozon, Harrys och Bishop Arms var nöjda med Hässleholmsfesten och beskriver stämningen som väldigt lugn och städad.

Trodde inte det skulle komma så mycket folk

Niklas Lundqvist förklarar att han inte väntat sig att det skulle komma ungefär dubbelt så mycket publik som antalet förbokade biljetter.

– Därför hade vi lite för lite folk. Vi gör ju en beräkning i förväg av hur mycket personal som behövs, säger han.

Farozon hade räknat med att sälja cirka 200 portioner mat, men det blev 600. Mer personal sattes in under kvällen för att klara det.

Niklas Lundqvist håller med om att det var svårt för personalen att ha koll på serveringsområdet.

– Ett problem var också att det inte var upplyst överallt. De hann nog inte testa belysningen i mörker i förväg. Det blev bättre sedan, men tillgången till el var också begränsad. Synd att det inte alltid finns ljus i en sådan fin park, säger han.

Han är positiv till att det nu planeras ett möte med alkoholinspektörerna för att diskutera vad som kan bli bättre.

Niklas Lundqvist tycker att det var befogat att krögarna slapp betala hyra till kommunen på Hässleholmsfesten.

– Det kostade en hel del för oss att vara där. Vi fick ta dit mycket utrustning, säger han.

De brukar annars betala hyra på festivaler.

– Det är klart, om vi kan garanteras inkomst. Nu var det första gången och vi visste inte hur det skulle gå. Om arrangörerna då tar betalt kanske de inte får de krögare de vill ha.

Kvällens resultat är ännu inte sammanställt.

– Men jag tror att det gick bra, säger Niklas Lundqvist.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se