Gruppen-3a-328x120

Redan de gamla grekerna

Redan de gamla grekerna

Till uppbyggelse.
Vi förflyttar oss till omkr. 400 f.Kr. och den tid då grunden för det vi kallar våra västerländska demokratier lades.
I de grekiska stads-stater där ”demokrati” för tillfället rådde deltog medborgarna allmänt i skötseln av offentliga angelägenheter. En man som inte intresserade sig för politik ogillades och kallades för ”idiot”, vilket på grekiska betyder ”upptagen av enskilda intressen”.
Av detta följer att stora delar våra dagars välarvoderade politikerskara kan benämnas ”idioter” då dessa synes upptagna av ”ett alldeles speciellt enskilt intresse” nämligen den egna plånboken.

Ronny Larsson i Kvistalånga

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se