logga-ligg-tjock

1 200 invånare ska betygsätta kommunen

1 200 invånare ska betygsätta kommunen

Hässleholmarna hade näst lägst förtroende för sin kommun bland deltagarna i den förra medborgarundersökningen från SCB. Det var hösten 2014, efter flera uppmärksammade kommunala skandaler som följdes av Norra Skåne-skandalen då undertecknad blev av med jobbet efter politiska påtryckningar.

Nu är det dags för samma undersökning igen.  1 200 invånare får i höst betygsätta Hässleholm.

SCB genomför regelbundet medborgarundersökningar i kommunerna. Varje kommun väljer själv om den ska vara med i undersökningen. Det som ska bedömas är inflytande, kommunens verksamheter och hur attraktiv kommunen är.

– Medborgarnas synpunkter är viktiga för oss i vår strävan att göra Hässleholm till en ännu bättre plats att bo och verka i, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim i en kommentar på kommunens hemsida.

Undersökningen är indelad i tre delar. Den som handlar om medborgarnas inflytande i kommunen har fyra faktorer: information, kontakt, påverkan och förtroende. Hässleholm hade dåligt resultat på samtliga, men lägst när det gäller förtroende. Även påverkan hade mycket lågt resultat. Lysekil var den enda kommun som fick lägre index på inflytande.

Hässleholm hade låga poäng för inflytande även 2012. Då var nöjd-inflytande-index 31, jämfört med 28 två år senare då index för samtliga kommuner var 41 och för kommuner i samma storleksordning 42.

2014 värderade en större andel i Hässleholm än i andra kommuner kommunikationer och fritidsmöjligheter högt. Trygghet fick däremot lägre poäng.

När det gällde kommunens verksamheter fick kultur högre betyg än genomsnittet. Idrotts-  och motionsanläggningar fick lägre poäng liksom äldreomsorg och stöd till utsatta personer.

I december ska resultatet av höstens undersökning presenteras.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se