Gruppen-3a-328x120

Vems sida står tidningen på?

Vems sida står tidningen på?

På tidningen Norra Skånes hemsida kan vi läsa att tidningen står på den lilla människans sida gentemot överhet och maktelit.
Vackra ord som innehåller ett löfte och ett påstående. I någon mån känns liknande ord också igen på politiska partiers hemsidor.
Tredje statsmakten och särskilt lokalpressen har utan tvivel en viktig demokratisk uppgift. I denna ingår att stå på den lilla människans sida gentemot överhet och maktelit. Detta kan säkert dom flesta av oss instämma i.
Konkret innebär Norra Skånes höga målsättning, såvitt undertecknad kan förstå, att tidningens duktiga journalister håller ett vakande öga på överhet, maktelit och deras oförmåga att se den lilla människans verklighet.
I detta ligger också att varje journalist med stor integritet och utan rädsla oförfalskat kan rapportera om missförhållande i samhället.
I skenet av den kris som delar av tidningsbranschen nu befinner sig vore det naivt att tro att detta förhållande inte påverkar våra journalister. Det finns i detta sammanhang anledning att erinra om den grävande journalisten Berit Önell, tidigare medarbetare på Norra Skåne. Hon tvingades tillsammans med förre nyhetschefen Anders Kauranen bort från tidningen. Detta är väl dokumenterat av ”Grävande Journalister” och media över hela riket.
Undertecknad har förstått att arbetssituationen på NSK:s redaktion är pressad inte minst tycks chefredaktören tvingas ikläda sig allt fler arbetsuppgifter.
Hur det som ovan sagts påverkar Norra Skånes trovärdighet och möjligheter att stå på den lilla människans sida gentemot överhet och maktelit måste vi alla ta oss en funderare på. Detta gäller inte minst ledningen för tidningen Norra Skåne och i förlängningen också ägaren Skånska Dagbladet.

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se