torsjö live vers2

Kommunen motsätter sig riksintresse

Byggnadsnämnden i Hässleholm underkänner Naturvårdsverkets förslag att avsätta områden som riksintresse för friluftsliv vid Hovdala-Finjasjön och Vittsjö-Vieån-Skeingsjön. – De kommer att vara ett hinder för kommunens bostadsutveckling, skriver byggnadsnämnden i ett yttrade till Naturvårdsverket som nu håller samråd inför beslutet. Nämnden vill i båda fallen se mindre områden som riksintresse. Ersättaren Björn Widmark (FV) ville […]

Dyr sanering kan stoppa badhusbygge

70 miljoner kronor i värsta fall och minst 16-17 miljoner kostar det att sanera mark och grundvatten inför badhusbygget vid Qpoolen i Hässleholm. Kostnaden kan stjälpa hela projektet. – Det här är allt annat än roligt, säger Mats Olsson, projektchef på kommunens tekniska förvaltning och den som beställt mark- och miljöundersökningen. Han förklarar att han […]