torsjö live vers2

Oenighet om prioriteringar av skollokaler

Nedprioriteringen av en renovering av Vanneberga skola och en ombyggnad av Jacobsskolan för 65 miljoner kronor orsakade oenighet bland politikerna i barn- och utbildningsnämnden. Budgetunderskottet har minskat ytterligare och prognosen var den 30 september ett minus på 1,8 miljoner kronor, lagom till att genomlysningen av nämndens ekonomi ska presenteras. Enligt prioriteringslistan har Vanneberga skola behov […]

Certifiering ska locka personal till omsorgen

Certifierade utbildningar och arbetsplatser ska bli räddningen när personalbristen inom vård och omsorg ökar. Vård- och omsorgscollage, som nu är på gång i nordöstra Skåne, är ett samarbete som ska höja kvalitet och status på både yrkena och utbildningarna. – Vi ska bland annat skriva samarbetsavtal och förbinda oss att ta emot praktikanter från certifierade  […]