Gruppen-3a-328x120

Certifiering ska locka personal till omsorgen

Certifiering ska locka personal till omsorgen

De vill öka intresset och höja statusen för omsorgsyrkena genom vård- och omsorgscollege i nordöstra Skåne, från vänster Annika Andersson, omsorgschef i Hässleholm och ordförande i styrgruppen, Jan-Olof Olofsson, barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholm, Andreas Hügard, biträdande rektor i Östra Göinge, Andriette Näslund, processledare, Osby, Lena Lönn, Kommunal, Louise Nordholm, omsorgsförvaltningen i Hässleholm, och Gunilla Kajrup, regional processledare. Foto: Berit Önell
De vill öka intresset och höja statusen för omsorgsyrkena genom vård- och omsorgscollege i nordöstra Skåne, från vänster Annika Andersson, omsorgschef i Hässleholm och ordförande i styrgruppen, Jan-Olof Olofsson, barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholm, Andreas Hügard, biträdande rektor i Östra Göinge, Andriette Näslund, processledare, Osby, Lena Lönn, Kommunal, Kristin Sjöholm, praktikant, och Gunilla Kajrup, regional processledare. Foto: Berit Önell

Certifierade utbildningar och arbetsplatser ska bli räddningen när personalbristen inom vård och omsorg ökar. Vård- och omsorgscollage, som nu är på gång i nordöstra Skåne, är ett samarbete som ska höja kvalitet och status på både yrkena och utbildningarna.

– Vi ska bland annat skriva samarbetsavtal och förbinda oss att ta emot praktikanter från certifierade  utbildningar, berättar Annika Andersson, omsorgschef i Hässleholms kommun och ordförande i styrgruppen för VO-college i nordöstra Skåne.

Vård- och omsorgscollege finns redan på många andra håll i landet, varav sju i Skåne. I nordöstra Skåne har arbetet nu kommit så långt att en ansökan om att starta VO-college ska lämnas in.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi räknas idag nationellt som en rätt ansedd branschorganisation, berättar Gunilla Kajrup, regional processledare, när planerna presenteras vid en presskonferens i Hässleholm på fredagen.

Marknadsföra yrkena

Då visas en film som med musik och dans ska locka fler till omsorgsyrkena.

– Söker du äventyr och spänning? Vill du bli en superhjälte? Du borde jobba inom vård och omsorg, låter det.

Yrket framställs som intressant och roligt, personalen får använda både hjärna och hjärta och känna att det ger något tillbaka att hjälpa andra.

– Det är ett fantastiskt yrke och vi har ett jättestort ansvar för att marknadsföra det rätt. Många säger också att jobbet är något helt annat än de trodde innan de provade, säger Annika Andersson som hoppas att framtidens personal- och kompetensbehov ska kunna mötas med hjälp av VO-college.

Samarbete för certifiering

VO-college är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning, privata vårdgivare, arbetsförmedlingen och fackliga organisationer med anknytning till vård, omsorg och funktionsnedsättningsområdet. De kommuner som är med är Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Bromölla och Perstorp. Kristianstad kommun är också inbjuden och Sölvesborg blir delaktig genom sitt samarbetsavtal med Bromölla.

– Vi ska slå ihop våra resurser och se till att utbildningarna blir rätt utformade för att möta behoven och att arbetsplatserna blir attraktiva för medarbetarna, säger Annika Andersson.

Befintliga gymnasieutbildningar ska inte ändras, men kan få en extra kvalitetsstämpel genom samarbetet med VO-college. Särskilda utbildningar kan också startas, både på gymnasienivå och inom vuxenutbildningen.

Intresset för vård- och omsorgsutbildningarna har minskat de senaste åren samtidigt som personalbehovet ökar. I höst fylldes inte ens alla platser, varken på gymnasiets omvårdnadsprogram eller på vuxenutbildningen på Flexvux i Hässleholm.

Ont om praktikplatser idag

Det är idag inte heller självklart att elever på kommunens eget gymnasiala omvårdnadsprogram får praktik inom kommunens omsorg.

– Vi lovar nu att lösa behovet av praktikplatser, men hoppas att alla inte kommer samtidigt, säger Annika Andersson.

Utbildare som inte är certifierade i VO-college kommer dock inte att prioriteras.

Inom VO-college finns även handledarutbildningar för personal som ska ta hand om praktikanter. Trots att certifieringen ännu inte kommit igång utbildas i höst 40 handledare i Hässleholm. Utbildningen är på 100 gymnasiepoäng (100 timmar).

Arbetsvillkor och fortbildning

Hur yrkets status ska höjas är mer oklart. Lena Lönn från facket Kommunal säger att det är bra om bättre arbetsvillkor och löner kan bidra till att öka attraktiviteten.

– Våra medlemmar trivs i regel väldigt väl med själva yrket, men det är sämre med arbetstider, stress och ökad belastning, säger hon.

Inte bara vård- och omsorgsutbildningen berörs utan även barn- och fritidsutbildningen som kan leda till arbete inom handikappomsorgen. Det gäller både gymnasial och eftergymnasial utbildning.

En stor utmaning är att ge de många som redan arbetar inom omsorgen en kompetenshöjning.

– Utbildningar för dem kanske måste skräddarsys, säger Annika Andersson.

Däremot är hon skeptisk till ett utbildningskrav på all personal som har diskuterats.

Styrgruppen har inte någon egentlig budget. VO-college i nordöstra Skåne har fått cirka 90 000 kronor.

– Vi måste satsa oavsett, men i slutändan kan det faktiskt bli lägre kostnader genom VO-college, säger Annika Andersson.

Om tidsplanen håller ska certifieringen i nordöstra Skåne komma igång under våren 2017. Men redan nu får niondeklassare information om VO-college på gymnasiemässorna i området, bland annat i Hässleholm i förra veckan.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se