torsjö live vers2

Oenighet om prioriteringar av skollokaler

Oenighet om prioriteringar av skollokaler

Nedprioriteringen av en renovering av Vanneberga skola och en ombyggnad av Jacobsskolan för 65 miljoner kronor orsakade oenighet bland politikerna i barn- och utbildningsnämnden.

Budgetunderskottet har minskat ytterligare och prognosen var den 30 september ett minus på 1,8 miljoner kronor, lagom till att genomlysningen av nämndens ekonomi ska presenteras.

Enligt prioriteringslistan har Vanneberga skola behov av modernisering och lokalerna är så slitna att det leder till arbetsmiljöproblem.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Johan Berglund (M) ville se över om Vanneberga skola överhuvudtaget ska finnas kvar och föreslog därför att skolan skulle lyftas bort från prioriteringslistan för verksamheternas lokalbehov.

SD:s Ulf Erlandsson ville lyfta upp Vanneberga från prioritet två till prioritet ett, men prioritera ner ombyggnaden av Jacobsskolan för cirka 65 miljoner kronor till en tvåa.

– Det finns en risk att Vanneberga skola läggs ner om vi inte prioriterar upp den. Vi vill ha kvar byskolorna, annars dör landsbygden, säger Ulf Erlandsson.

När det gäller Jacobsskolan tycker han att det blir för dyrt med tanke på den ekonomiska situationen.

– Det är en dålig idé just nu, säger han.

UC flyttar in på Jacobsskolan

Efter votering gick det liggande förslaget igenom. Jacobsskolan ska därmed byggas om för att Ungdomscentrum, som redan har viss verksamhet där, ska kunna flytta in helt och hållet. Introduktionsprogram från Hässleholms tekniska skola kan också flyttas till Jacobsskolan. Det finns också skäl att bygga om för att förbättra arbetsmiljö, tillgänglighet och säkerhet.

Barn- och utbildningsförvaltningens expedition ska bli klassrum när kontorspersonalen flyttar till havremagasinet, liksom de tidigare lokalerna för finsnickeriprogrammet och efter detta läsår även textilprogrammet.

– När UC flyttar till Jacobsskolan kan vi göra oss av med de hyrda lokalerna, förklarar barn- och utbildningsnämndens ordförande Joakim Fors(S).

Hyresavtalet går ut den 31 december 2018.

När det gäller Vanneberga skola medger han att prioritet två innebär rätt stor risk att det inte blir någon renovering.

Det finns många ettor på listan som lämnas över till tekniska förvaltningen. Många gäller behov av nya förskolor, prioriteringar som funnits med länge på listan. Även utbyggnaderna av Hörja förskola, Röke skola och Västra Torups skola har prioritet ett.

Två miljoner bättre prognos

Barn- och utbildningsnämndens ekonomi fortsätter på rätt håll. Den 31 augusti var prognosen ett underskott på cirka 3,8 miljoner kronor. Sedan dess har läget förbättrats med cirka två miljoner.

– Orsaken är främst att vi hade avsatt rätt mycket pengar till skolskjutsar för mottagningsenheten. Sedan har det visat sig att många resor kan samordnas, så kostnaderna blir betydligt lägre, säger Joakim Fors.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se