torsjö live vers2

SJ redan självutnämnd

SJ redan självutnämnd

I den lokala papperstidningen kunde man läsa i förra veckan, att Niklas Härenstam, Chef Public Relations SJ, redan utsett SJ till operatör av HSR-tågen. Även om MP har en önskan att så ska vara fallet, så måste väl ändå en upphandling ske i vanlig ordning, annars bryter man väl mot lagen. Järvägsnätet är väl avreglerat? Men tydligen är det andra spelregler som gäller för HSR-tågen. Någon konkurrens ska tydligen inte råda, på grund av att lönsamheten förväntas bli obefintlig med fler operatörer. Ingen kommer förmodligen ej heller att kunna lägga ett seriöst bud på så klent passagerarunderlag.
Denne SJ-företrädare påstår att det dagligen ska passera tolv tåg i vardera rikt-
ningen varje timme vid högtrafik. Häpp! Ett ska dessutom stanna på Hässleholms C. Ja, jag skriver på, för intentionerna är att tågen ska passera över befintliga spår. Hur detta ska vara möjligt med det passagerarunderlag som ska delas med den befintliga stambanans betydligt lägre priser är svårt att ta in? Är det möjligen också så, att lika många regionaltåg ska trafikera banorna samtidigt, lär det väl bli värre kaos än vi har på banorna i dag? Dessa ska dessutom gå i en hastighet som är 70 km/h lägre. Nämnas bör att inga HSR-tåg blandas med annan trafik i dag.
Under SMHF.s (Skånes Mljö- och hälsoskyddsförbund) konferens i förra veckan, framkom att inställningen till stationsläget ska vara Hässleholm C. Således ska det inte bli någon förbifart med bibana. 22 av 24 tåg ska med andra ord dundra genom Hässleholm i en hastighet av 320 km/h. Vem skulle acceptera detta oväsen, vänligen räck upp en hand?
Vi fick också veta att detta resecentrum skulle kunna innehålla butiker, hotell, dagis m.m. Vem skulle kunna tänka sig att ha sina barn på detta dagis? Vilken utemiljö skulle kunna erbjudas? Man kan undra om inte fantasin har löpt amok i kommunhuset?
Lars Nord
Fritänkare och outsider

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se