torsjö live vers2

Om uppförande- koder

Om uppförande- koder

Det är undertecknads fasta övertygelse att vi alla har anledning att fundera över etiska uppförandekoder, Code of ethics!
Detta gäller i synnerhet politiker, ämbetsmän och andra som har att tillse att våra gemensamma ansträngningar, skattemedel, används till de ändamål de är avsedda för.
Etiska uppförandekoder måste också media och tredje statsmakten göras uppmärksamma på.
Vi måste på allvar ställa oss frågan:
Hade vårt samhälle idag ur demokratisk synpunkt varit starkare, med en insiktsfullare och bättre fungerande tredje statsmakt?
Anledning finns att citera filosofen och nobelpristagaren Bertrand Russell:
– Efter uppfinningen av radion och televisionen har det blivit ännu viktigare att utöva den eviga vaksamhet utan vilken friheten i allmänhet börjar tyna bort.

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se