torsjö live vers2

Sanering krävs med eller utan nytt badhus

Sanering krävs med eller utan nytt badhus

Marken kring Qpoolens simhall måste saneras även om inget nytt badhus byggs. Frågan är bara i vilken omfattning och hur snart. Foto: Berit Önell
Marken kring Qpoolens simhall måste saneras även om inget nytt badhus byggs. Frågan är bara i vilken omfattning och hur snart. Foto: Berit Önell

Marken kring Qpoolen måste saneras vare sig ett nytt badhus ska byggas eller inte. Det anser miljöchef Sven-Inge Svensson.

– Jag har läst rapporterna och hela området är så förorenat att sanering krävs, meddelar han.

Politikerna är mer vaga i sina uttalanden.

– Vi får ha mer exakta siffror. Men om det blir för dyrt att bygga där får vi hitta ett annat ställe, säger Pär Palmgren (M) som drivit frågan om ett nytt badhus bredvid det gamla.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell
Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Som Frilagt berättat visar den miljöundersökning som tekniska förvaltningen beställt höga halter av miljöfarliga ämnen i marken, bland annat PAH, tungmetaller och lösningsmedel. Även grundvattnet är förorenat. Orsaken är sannolikt att det legat en soptipp på platsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En preliminär beräkning av saneringskostnader säger att det skulle kosta cirka 70 miljoner kronor om hela fastigheten ska saneras, 16-17 miljoner om det räcker att sanera där det ska grävas.

Ytterligare undersökningar ska i vilket fall göras både i mark och grundvatten innan beslut kan fattas. Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att förbereda badhusbygget och får ta upp diskussionen med kommunledningen. Vidare beslut måste sedan tas i kommunfullmäktige.

Pär Palmgren har inte sett utredningen.

– Först och främst vill jag veta hur man kommit fram till att det behövs så omfattande sanering. Frågan är bland annat om föroreningarna kan påverka vattentäkten, säger han.

Kommunens närmaste vattentäkt, vid Galgbacken, lär dock inte ligga i grundvattnets flödesriktning.

Björn Widmark, till vänster, och Ernst Herslow i Folkets väl är kritiska till värderingen av Havremagasinet. Foto: Berit Önell
Ernst Herslow (FV). Foto: Berit Önell

Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden, konstaterar också att fler prover måste tas.

Han och hans parti är dock i vilket fall motståndare till ett nytt badhus.

– Vi ser det som att kommunen inte har råd att bygga nytt. Vi vill istället renovera det befintliga badhuset. Då behöver man inte heller gräva i marken, säger han.

Han tycker också att övriga badhus i kommunen måste tas med i diskussionen.

– De andra är lika gamla som Qpoolen. Frågan är om det ska byggas nya badhus på fler ställen eller om vi inte ska ha så många, säger han.

Han tycker också att det bör utredas om det går att bygga ett badhus på marken utan att gräva, om det nu ska byggas.

– Vi får förstås ta diskussionen om det ska saneras oavsett. Men det kanske blir mindre omfattande om vi inte måste gräva, säger han.

Sven-Inge Svensson menar också att saneringen kan göras på mer än ett sätt.

– Man kan ha olika tidsaspekter på när det ska ske och om det till exempel går att göra etappvis, förklarar han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se