torsjö live

Sanering krävs med eller utan nytt badhus

Marken kring Qpoolen måste saneras vare sig ett nytt badhus ska byggas eller inte. Det anser miljöchef Sven-Inge Svensson. – Jag har läst rapporterna och hela området är så förorenat att sanering krävs, meddelar han. Politikerna är mer vaga i sina uttalanden. – Vi får ha mer exakta siffror. Men om det blir för dyrt […]

Om uppförande- koder

Det är undertecknads fasta övertygelse att vi alla har anledning att fundera över etiska uppförandekoder, Code of ethics! Detta gäller i synnerhet politiker, ämbetsmän och andra som har att tillse att våra gemensamma ansträngningar, skattemedel, används till de ändamål de är avsedda för. Etiska uppförandekoder måste också media och tredje statsmakten göras uppmärksamma på. Vi […]

SJ redan självutnämnd

I den lokala papperstidningen kunde man läsa i förra veckan, att Niklas Härenstam, Chef Public Relations SJ, redan utsett SJ till operatör av HSR-tågen. Även om MP har en önskan att så ska vara fallet, så måste väl ändå en upphandling ske i vanlig ordning, annars bryter man väl mot lagen. Järvägsnätet är väl avreglerat? […]