torsjö live vers2

Stora demokratiska brister i soporna

Stora demokratiska brister i soporna

De nya sopbilarna rullar redan när kommunfullmäktige på måndag ska besluta om villkoren i de nya renhållningsföreskrifterna. Hässleholm Miljö skrev avtal med den nya entreprenören Nordisk Återvinning Service AB (NÅS) för mer än 13 månader sedan.

Hässleholm Miljös ordförande Marianne Nilsson (S) ser inga problem i det.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, anser att det är bak och fram.

– Det är som att kommunfullmäktige inte fanns, de verkar ha tagit bort det system vi har enligt grundlagen, med demokrati och sånt, säger han.

Marianne Nilsson(S), ordförande i Hässleholm Miljö, trodde att det var tillåtet att ta timtaxa för att ta fram offentliga handlingar. Foto: Urban Önell
Marianne Nilsson(S), ordförande i Hässleholm Miljö, ser inget problem med att kommunfullmäktige ska besluta om renhållningsföreskrifterna efter att de nya sopbilarna börjat rulla. Foto: Urban Önell

När fullmäktige för en månad sedan beslöt om återremiss efter livlig debatt om tömningsintervallerna varnade Marianne Nilsson för att en avbruten upphandling skulle kunna innebära ett stort skadestånd. Dessutom skulle soptunnorna kanske inte kunna tömmas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Flera ledamöter reagerade då kraftigt och påpekade att fullmäktige ska besluta innan verksamheten utformas, inte efter.

Återremissen gällde att omarbeta föreskrifterna med möjlighet att välja tömningsintervall och slippa komposthämtning. Men Hässleholm Miljös utredning avfärdar detta och håller fast vid det ursprungliga förslaget med samma tömningsintervall för alla.

Avtalet med NÅS träder egentligen inte i kraft förrän den 1 november, men företaget har börjat köra successivt under hösten.

– Specifika avtal har inte tecknats för detta. Vi har gått på tecknat avtal och påbörjat NÅS insatser något tidigare. På samma sätt har Renos (den nuvarande entreprenören) insatser fasats ut i takt med att deras insatser inte längre behövts, meddelar Sven Carlsson, tillförordnad vd i Hässleholm Miljö.

Avtalet skrevs under av förra vd:n Gunilla Holmberg den 10 september 2015 och gäller i sex år framåt.

Redan i förfrågningsunderlaget, daterat i maj 2015, preciseras att alla permanentboende ska ha hämtning av kärl ett 26 gånger per år och kärl två 13 gånger per år och att årsbehovet av kompostpåsar ska delas ut en gång per år. NÅS anbudspris var 11,6 miljoner kronor.

I avtalet står ingenting om att det gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar.

”Hur skulle vi annars göra?”

– Vi måste ha med tömningstiderna när vi gjorde upphandlingen. Hur skulle vi annars göra, undrar Marianne Nilsson.

Hon betonar att bolagsstyrelsen i Hässleholm Miljö fattade beslut om föreskrifterna, eller rättare sagt beslöt att föreslå kommunfullmäktige att anta dem.

Hon anser inte att det är något problem att kommunfullmäktige beslutar i efterhand.

– Bolagsstyrelsen måste också ha handlingsfrihet att bestämma om detta, säger hon.

Hönan och ägget

Marianne Nilsson liknar dilemmat vid hönan och ägget, frågan är vem som är först.

– Om vi får kommunfullmäktiges godkännande att införa fyrfackskärl, då gör vi en upphandling. Det är omständligt och stort. I upphandlingen måste vi tala om på vilket sätt det ska ske och det gjorde vi nu, förklarar hon.

Hon ser inte någon anledning till att kommunfullmäktige skulle ha fått frågan på sitt bord tidigare.

– Jag tycker nog att det sätt som styrelsen lade fram det här på till fullmäktige var helt okej, säger hon.

Tycker du inte att kommunfullmäktige ska besluta i frågor av det här slaget?

– I det här fallet har det blivit så här och det går inte att backa ifrån. Jo, jag tycker att kommunfullmäktige också ska besluta, som de gör nu, säger hon.

Ser du inte ett demokratiskt problem?

– Jag hör vad du säger, men jag kommenterar inte det, säger hon.

Marianne Nilsson vill idag inte säga att bolaget kommer att drabbas av skadestånd om upphandlingen rivs upp.

– Det är en spekulation. Eventuellt hade man kunnat lösa det med ett tillägg till avtalet med NÅS, säger hon nu.

Hon försvarar att bolaget avfärdar återremissens krav att omarbeta föreskrifterna.

– Vi anser inte att det skulle fungera, det skulle fördröja hela processen, säger hon.

Marianne Nilsson påpekar att fullmäktigeledamöterna i och med återremissen får möjlighet att föra fram sina åsikter en gång till.

Mycket allvarligt

Olle Lundin ser mycket allvarligt på att ett kommunalt bolag gör en upphandling, och dessutom låter avtalet träda i kraft, innan kommunfullmäktige beslutat om förutsättningarna.

– De sätter hela systemet ur spel, säger han.

Han menar att agerandet låser fast kommunfullmäktige som står utan reell möjlighet att fatta beslut.

– Det är jättefel. Tjänstemän och politiker i bolaget styr och är helt ointresserade av det demokratiska systemet och dess spelregler. En del skulle kanske inte vara kommunpolitiker, säger han.

Någon påföljd lär det dock inte bli.

– Nej, man tänker sig väl att de röstberättigade medborgarna säger ifrån, att de där dårarna vill vi inte ha kvar, säger Olle Lundin.

Uppror i kommunstyrelsen

Flera ledamöter i kommunstyrelsen i Hässleholm anser också att hanteringen av renhållningsföreskrifterna varit odemokratisk. På onsdagseftermiddagen får de frågan på sitt bord.

Karl-Gustav Boo L) vill ha folkomröstning, trots att namninsamlingen inte blev godkänd, av respekt för det stora antal invånare som begärt det. Foto: Berit Önell
Karl-Gustav Boo L) anser att demokratin brister. Foto: Berit Önell

– Jag kommer att gå emot förslaget. Jag tycker inte att de har uppfyllt återremissen, säger Karl-Gustav Boo (L).

Han är också upprörd över att soptömningen redan upphandlats.

– Det är rent ut sagt anmärkningsvärt. Om det redan är klart, varför ska vi då besluta, säger han.

Han undrar om kommunfullmäktige behövs.

– Demokratin brister i flera avseenden. Det är inte bara de här ärendena. Ledamöterna i kommunfullmäktige är många gånger bakbundna. Det måste handla om någon form av maktfullkomlighet, säger han.

Turerna kring upphandlingen har diskuterats i allianspartierna.

– Naturligtvis kommer det att tas upp i debatten, säger Boo.

Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell
Märkliga turer, anser Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell

Ulf Erlandsson (SD) anser att föreskrifterna borde ha omarbetats så att återremissen hade följts, men tänker avstå från att delta i beslutet i kommunstyrelsen.

– Vi ska samla oss inför måndag, säger han.

Han tycker också att det är märkligt att den nya soptömningen kan sätta igång innan beslut är fattat.

– Det är märkliga turer. Men det kommer nog att straffa sig för de ansvariga, säger han.

Lars Johnsson (M), som var den som föreslog återremissen, vill rösta avslag för renhållningsföreskrifterna i sin helhet eftersom inget alternativt förslag tagits fram.

Fullmäktigeledamoten och advokaten Lars Johnsson (M) funderar på om köpeavtalet med Jakob Karlsson kan sägas upp om paviljongen inte går att flytta utan att den blir förstörd. Foto: urban Önell
Lars Johnsson (M) konstaterar att kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Foto: Urban Önell

– De har inte gjort vad kommunfullmäktige bett dem göra utan helt ignorerat återremissen. De tror att de gör hur

de vill, säger han.

Han konstaterar att kommunledningen visserligen bereder ärendena, men att kommunfullmäktige står över kommunstyrelsen.

– Om fullmäktige har sagt att det ska tas fram alternativa föreskrifter så ska det också göras, säger han.

Även han tycker att upphandlingen sätter demokratin ur spel.

– Det har gjorts i omvänd ordning, det är absolut illa. De kan ju inte binda upp fullmäktige, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se