torsjö live vers2

Hemliga kalkyler för fiber visas nu upp

Hemliga kalkyler för fiber visas nu upp

En graf över rörelsekapitalet i fiberprojektet finns med i handlignarna inför kommunfullmäktige på måndag. Resten av siffrorna finns i en pärm som politikerna kan titta i hos IT-avdelningen.
En graf över rörelsekapitalet i fiberprojektet finns med i handlingarna inför kommunfullmäktige på måndag. Resten av siffrorna finns i en pärm som politikerna kan titta i hos IT-avdelningen.

De tidigare hemliga kalkylerna för kommunens fiberprojekt visas nu upp inför kommunfullmäktiges beslut om 190 miljoner kronor i rörelsekapital. Under onsdagen och torsdagen kan intresserade politiker i fullmäktige titta på siffrorna i en pärm i IT-avdelningens lokaler på Garnisonen. Även under själva fullmäktigemötet i kulturhuset på måndag kväll är pärmen tillgänglig. Handlingarna lämnas dock fortfarande inte ut.

En tidsplan för när de olika orterna ska få fiber finns med i fullmäktigehandlingarna som är tillgängliga på kommunens hemsida.

När ärendet behandlades i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott fick ledamöterna inte se kalkylerna som låg till grund för beräkningen av de 190 miljonerna. Som Frilagt berättade var det bara ”en mindre grupp” som då hade fått se siffrorna och vilka personer som ingick där avslöjades inte. Frilagt har också tidigare begärt att få ta del av kalkylerna, men nekats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter att förfarandet ifrågasatts har kommunledningen nu ändrat sig.

– Det är mer öppet nu. Politikerna får se det bakomliggande underlaget, säger Håkan Nilsson på Fibernätet i Hässleholm.

Tjänstemännen bistår om politikerna har frågor.

Känsliga prislistor

Men handlingarna lämnas alltså inte ut, trots att flera politiker önskat det för att kunna läsa i lugn och ro.

– Det är nog för att det kan vara känsligt med vissa prislistor, säger Håkan Nilsson.

Ulf Erlandsson (SD) var en av politikerna som på onsdagen tog sig till Garnisonen för att titta på underlaget.

– Det är svårt att få en uppfattning om det genom att bara titta snabbt på siffrorna, säger han.

Hans parti är ett av flera som är kritiska till att kommunen bygger fibernät.

– Vi anser att marknadskrafterna skulle ha skött detta från första början, säger han.

Hur partiet ska agera vid fullmäktige på måndag är dock inte bestämt ännu.

Underlaget skulle kompletteras

Frågan om utökat rörelsekapital stod på fullmäktiges dagordning redan i augusti, men utgick för att underlaget skulle kompletteras. Likadant var det vid sammanträdet i september.

– Vi har arbetat om kalkylerna lite och tagit bort bidragsdelen eftersom vi inte kan förutsätta att vi får några bidrag för fiberutbyggnad på landsbygden, berättar Håkan Nilsson.

Behovet av rörelsekapital är dock detsamma.

I handlingarna inför fullmäktige har en graf över rörelsekapital och resultat för fiberprojektet 2015-2035 samt en tabell över resultat 2017 – 2035 lagts till. Enligt grafen kommer intäkterna att ha täckt rörelsekapitalet cirka 2030.

Hörja får vänta lite på fiber

Även en översiktlig tidsplan finns med. Av den framgår att Hörja, som i somras fick löfte om fiber direkt efter Hässleholm, har halkat ner en bit till förmån för Sösdala, Tormestorp och Ignaberga-Tykarp. Samtliga dessa orter plus Tyringe och Bjärnum ska dock få fiber under 2017.

– Listan är inte huggen i sten. Om det visar sig att det finns samordningsvinster med att ta någon annan ort före kan vi göra det. Men vi måste ha en tidsplan för att kunna räkna på en kalkyl, förklarar Håkan Nilsson.

Anledningen till att Hörja skulle prioriteras var att ett antal Hörjabor var kunder hos Hessleholm Network som lovat dem fiber i år.

– Nu drar det ut lite på tiden med projekteringen i Hörja på grund av en vägförening som skulle upplösas, berättar Håkan Nilsson.

Under 2018 prioriteras Matteröd och Farstorp före de större orterna Vinslöv, Hästveda och Vittsjö. Därnäst kommer Finja, Emmaljunga, Ballingslöv, Röke, Mala och Västra Torup. 2020 kommer fiber till Nävlinge-Ale, Röslöv-Ljunga och Sandåkra. Sist på listan, 2021, ligger Vankiva, Röke-Algustorp, Verum, Björkeberga, Rävninge och Lönsholma-Bosarp.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se