Gruppen-3a-328x120

Kommun-styrelsen voterade om soptömningen

Kommun-styrelsen voterade om soptömningen

De omdiskuterade renhållningsföreskrifterna orsakade votering i kommunstyrelsen på onsdagen. Varken M, L eller SD ville godkänna Hässleholm Miljös utredning där kravet om differentierade intervaller i soptömningen avfärdas.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) kan inte svara på varför upphandlingen av soptömningen genomfördes innan kommunfullmäktige fick föreskrifterna på sitt bord. Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) anser det hela ”besvärande”.

Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell
Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell

SD ville helst ha återremittering av utredningen där Hässleholm Miljö AB avfärdade kommunfullmäktiges krav på omarbetning med möjlighet för invånarna att välja olika tömningsintervall. När det inte fick gehör ställde partiet sig bakom avslagsyrkandet från M och L.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

KD röstade däremot med den styrande minoriteten och godkände utredningen och det ursprungliga förslaget till renhållningsföreskrifter. Om partierna håller fast vid sina ståndpunkter bör förslaget därmed också gå igenom i kommunfullmäktige på måndag kväll.

– KD sviker alliansen, säger Ulf Erlandsson (SD).

M, L och SD reserverade sig mot beslutet.

Björn Widmark (FV) vill gå längre än lagen kräver när det gäller öppenhet och transparens. Foto: Urban Önell
Björn Widmark (FV). Foto: Urban Önell

Ersättaren Björn Widmark (FV) motsätter sig i en protokollsanteckning enhetliga tömningsintervall och även enhetstaxan som gäller även de som väljer att kompostera själva och redan är beslutad av fullmäktige.

– Ett direkt avsteg från riksdagens ambition att skapa incitament att få människor att minska på avfallet, skriver han.

Han anser det anmärkningsvärt att Hässleholm Miljö inte tagit fram några justerade förslag eller alternativ såsom kommunfullmäktige beslutade då ärendet återremitterades.

– Hässleholm Miljö skriver ofattbart nog i sitt svar: ”Hässleholm Miljö AB anser inte att förslaget behöver ändras”. Så nu vet politikerna det (ja, upphandlingen har redan skett), avslutar han.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) berättade att de 46 miljoner kommunen avsatt till fiberetablering inte kommer att räcka. Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell

Vid presskonferensen på torsdagsmorgonen frågar Frilagt Lena Wallentheim hur det kunde komma sig att kommunfullmäktige inte beslöt om föreskrifterna före upphandlingen.

– Jag är inte så insatt i det, men fyrfackskärlen och investeringen hade fullmäktige ju beslutat om, säger hon.

Pär Palmgren medger dock att besluten togs i fel ordning.

– Det är en smula besvärande, det skulle förstås varit i rätt ordning, säger han.

Lena Wallentheim förklarar också att besluten ska gå ”den rätta gången”.

Varför gjorde det då inte det i det här fallet?

– Jag kan inte svara på det idag. Den diskussionen måste jag ta med Hässleholm Miljö, säger hon.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Hon vill inte gå in närmare på om demokratin kan fungera om en de folkvalda i kommunfullmäktige inte får mandat att besluta.

Hon påpekar att frågan om föreskrifterna fick mindre tyngd när fullmäktige beslutat om taxorna.

Varför såg ni inte till att även taxorna återremitterades eller lade in båda frågorna i samma ärende?

– Vi lade om i dagordningen för att föreskrifterna skulle beslutas före taxorna. Sedan drev man igenom en återremiss i det ena fallet men inte i det andra, säger Lena Wallentheim.

Trots att hon alltså ansåg att taxorna skulle behandlas efter föreskrifterna ser hon inte någon anledning till att de skulle ha bordlagts i väntan på beslut om föreskrifterna.

– Nej, vi ville ju godkänna båda förslagen och nu fick vi igenom det ena, säger hon.

Oppositionen utom SD yrkade på återremiss även för taxorna. SD ville ha avslag på hela taxehöjningen.

Vid lunchtid skickar Lena Wallentheim ut ett sms till pressen där hon vill komplettera diskussionen. Hon har då varit i kontakt med Hässleholm Miljö för att få en förklaring till ärendenas gång, inklusive upphandlingen.

– Det är kommunfullmäktige som gett HMAB i uppdrag att byta insamlingsmodell, det gjordes i augusti 2015 och utan det demokratiska beslutet hade de inte genomfört processen. Det tar lång tid, upp till åtta-nio månader, att ställa om från det nuvarande systemet till fyrfacksmodellen och att få fram fordon som klarar detta. Det nuvarande avtalet löper ut den 1 november. Det var alltså nödvändigt att ha parallella processer igång. Självklart hade det varit önskvärt att besluten om föreskrifter och taxor tagits tidigare på året, men på grund av att ett nytt avtal måste finnas framme till den 1 november så är tidsfaktorn en av orsakerna till denna ärendehantering, skriver hon bland annat.

Någon förklaring till att fullmäktige inte fick besluta om föreskrifterna innan upphandlingen sattes igång har hon alltså inte.

Som Frilagt berättade igår skrevs avtalet med entreprenören Nordisk Återvinning Service AB redan den 10 september 2015. Förfrågningsunderlagen är daterade den 18 maj. Upphandlingen startade alltså redan före kommunfullmäktiges beslut om investeringen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se