torsjö live vers2

Stor förlust för Hässleholmsfest

Stor förlust för Hässleholmsfest

Hässleholmsfesten i Djupadalsparken i augusti gick back med mer än en halv miljon kronor. Kommunledningens förlustgaranti på 400 000 kronor räcker alltså inte till. Resten av förlusten belastar kulturnämndens konto för oförutsedda utgifter.

– Vissa saker blev dyrare än beräknat. Men den stora felbedömningen var antalet besökare, konstaterar kulturchef Anders Rosengren som ändå inte är främmande för en liknande fest nästa år, dock med en mer hållbar planering och kalkyl.

Kulturchefen Anders Rosengren konstaterar att förlustgarantin inte täcker Hässleholmsfestens minus. Foto: Berit Önell
Kulturchefen Anders Rosengren konstaterar att förlustgarantin inte täcker Hässleholmsfestens minus. Foto: Berit Önell

Av den totala förlusten på 552 000 kronor kommer cirka 350 000 kronor från uteblivna biljettintäkter. Förhoppningen var att 5 000 personer skulle komma. Det blev drygt 3 000.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Utebliven sponsring från andra kommunala förvaltningar ledde också till minskade intäkter med 70 000 kronor.

Bland annat skulle tekniska förvaltningen ställt upp med personal för stängsling.

– Jag vet inte riktigt varför, men när det var dags fanns inte de personerna som skulle göra jobbet tillgängliga. Vi fick därför anställa andra. Det är definitivt något vi får diskutera om det blir en fest nästa år. Det finns jättemycket att titta på och lära sig av. Tråkigt att det kostar pengar att lära sig, säger Anders Rosengren.

Ingen förening ställde heller upp med arbetskraft. Där var 20 000 kronor budgeterade för cirka 20 personer.

– Ingen förening anmälde sig, konstaterar Anders Rosengren.

Däremot fanns ett tiotal privatpersoner som volontärer.

Kostnaden för timanställda och säkerhet plus stängsling blev därmed 59 000 kronor, en post som inte hade budgeterats alls.

Bland utgifterna finns också några andra saker som sticker ut. Scen och teknik kostade 203 300 kronor istället för budgeterade 110 000 kronor. Kommunen stod för tälthyran till krögarna, vilket kostade 106 300 kronor, jämfört med beräknade 80 000 kronor. Kostnaden för ordningsvakter blev betydligt högre än budgeterat, 62 300 kronor istället för 33 600. Anledningen var att områdets utformning gjorde att fler vakter behövdes.

– Det är alltid synd när det inte riktigt går ihop. Jättetråkigt, säger Anders Rosengren.

Han påpekar dock att andra evenemang fick arrangörsbidrag medan Hässleholmsfesten fick en förlustgaranti.

– Det gör att vår förlust ser större ut. Hade vi fått ett bidrag på 400 000 hade ju förlusten varit 150 000, säger han.

Han betonar att evenemanget ändå blev mycket uppskattat.

En mer djupgående utvärdering ska göras inom kort. Därefter ska kulturnämnden tillsammans med kommunledningen och andra förvaltningar diskutera förutsättningarna för en eventuell fortsättning.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se