Får inte bygga höghus nära reningsverket

Johan Barnekow får inte bygga höghus på Sjörröds gård. Fastigheten ligger för nära reningsverket i Hässleholm. Planchef Gertrud Richter vill ha ett förbud mot både flerfamiljshus och byggnader högre än två våningar inom 750 meter från verket. Det innebär en helomvändning jämfört med byggnadsnämndens beslut hösten 2013 då dess ordförande var nuvarande kommunalrådet Mats Sturesson […]

Ingen sänkt temperatur i kommunens lokaler

Beslutet att sänka inomhustemperaturen i Hässleholms kommuns lokaler till 18 grader rivs upp. Det kom kommunledningen och tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C) gemensamt fram till på fredagen. Temperatursänkningen hade inte trätt i kraft ännu, men protesterna var många. Både arbetsmiljölagen och miljöbalken rekommenderar inomhustemperaturer på 20 – 24 grader. Flera förvaltningsledningar ifrågasatte beslutet när […]