torsjö live vers2

Ingen sänkt temperatur i kommunens lokaler

Ingen sänkt temperatur i kommunens lokaler

Beslutet att sänka inomhustemperaturen i Hässleholms kommuns lokaler till 18 grader rivs upp. Det kom kommunledningen och tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C) gemensamt fram till på fredagen.

Temperatursänkningen hade inte trätt i kraft ännu, men protesterna var många. Både arbetsmiljölagen och miljöbalken rekommenderar inomhustemperaturer på 20 – 24 grader.

Flera förvaltningsledningar ifrågasatte beslutet när det skickats ut i förra veckan. Bland de berörda fanns också kommunledningskontoret.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Många verksamheter, bland annat förskolorna, fick dock ingen information alls, trots att intentionen var att förändringen skulle träda i kraft redan i måndags. Den blev då uppskjuten och nu är den alltså inte aktuell alls längre.

– Tekniska nämndens ordförande och kommunledningen konstaterar att en generell sänkning av temperaturen i våra lokaler inte är möjlig av olika skäl, främst arbetsmiljön, meddelar tekniske chefen Mats Svensson via mejl.

Han förklarar också att kommunledningen och tekniska nämnden gemensamt kommer att söka andra möjligheter att ”begränsa kostnadsutfallet”.

Temperatursänkningen var en av flera åtgärder för att få tekniska nämndens ansträngda budget i balans i år. Övriga förändringar som beslöts i tekniska nämnden i september och meddelades i förra veckan var: stoppat planerat underhåll av ej beställda jobb, stopp av vikarie- och timanställningar så mycket som möjligt, stopp av ej beställda driftsjobb inom gata/trafik- och parkavdelning samt övrigt generellt köpstopp inom hela förvaltningen.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
1/11 Protester mot beslut om sänkt temperatur

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se