torsjö live

Medborgar-journalistik gör att fler kan vara med

Medborgar-journalistik gör att fler kan vara med

– Ju fler röster desto bättre, säger Abigail Sykes, en av föreläsarna på seminariet om medborgarjournalistik i kulturhuset i Hässleholm på lördag.

Hon har tidigare lett flera kurser och tagit fram ett studiematerial i ämnet genom Glokala folkhögskolan och Landets Fria Tidning, där hon idag är chefredaktör.

Radio P4 Kristianstad uppmärksammar medborgarjournalistiken i Hässleholm imorgon då Frilagts redaktör blir intervjuad efter de lokala nyheterna klockan 15.30.

Abigail Sykes föreläser om medborgarjournalistik i kulturhuset i Hässleholm på lördag.
Abigail Sykes föreläser om medborgarjournalistik i kulturhuset i Hässleholm på lördag.

Frilagt arrangerar seminariet tillsammans med Gruppen för oberoende press och Studiefrämjandet. Tanken är bland annat att uppmuntra fler invånare att aktivt engagera sig i Frilagts innehåll och utveckling. Tidningen startade också till följd av ett folkligt engagemang för granskande journalistik, pressfrihet och demokrati, i protest mot det som hände på Norra Skåne 2014 då ledande kommunpolitiker tillsammans med tidningsledningen agerade för att minska allmänhetens insyn och försvåra kritiska granskningar.

Abigail Sykes förklarar att medborgarjournalistik är ett begrepp som kan betyda flera saker. Det kan innebära att läsare eller publik är med och bidrar i medier som redan finns.

– Exempelvis kan det vara en läsare som skickar in en webbfilm till Aftonbladet. Men det kan också vara att starta en egen blogg eller radiokanal där medborgarna kan ha full frihet att bestämma över hela innehållet. Annars är det ju Aftonbladet som avgör hur materialet används.

Abigail Sykes berättar att deltagarna på kurserna i medborgarjournalistik bland annat har publicerat sig på läsarnas sidor i Landets Fria Tidning samt i Malmö mediekanal.

Frilagt är ett annat koncept, med både professionella journalister och engagerade medborgare. Liknande tidningar finns i andra länder, bland annat i Storbritannien, där några till största delen medborgarfinansierade nättidningar växt sig stora.

– Det är väldigt intressant. Jag tror att medborgarna i Hässleholm ser behovet av att engagera sig mer. I vissa delar av landet är de flesta ganska nöjda med sina medier. Men ibland, som här, går det upp för folk att det behövs något annat och några blir sugna på att göra det. Det är väldigt kul att det finns en plattform som Frilagt i Hässleholm, säger Abigail Sykes.

Varför är det då viktigt att fler engagerar sig?

– Det finns många argument för det. Det här med information och åsikter och hur de sprids är otroligt fundamentalt för demokratin. Ju fler som är med och ju fler röster som hörs desto bättre.

medborgarjournalistik-affischAbigail Sykes menar också att det är bra för demokratin att människor övar sig i att ha en röst och att påverka.

– Det är demokrati i både teori och praktik, säger hon.

Hon ser stora problem för journalistiken i Sverige idag.

– Det finns inte ekonomiska resurser och det märks. Det blir färre perspektiv som kommer fram, mycket som inte berättas. Medborgarjournalistik blir därför viktigare och viktigare, säger hon.

Men det handlar inte bara om resurser.

– Det finns alltid luckor, röster och perspektiv som inte syns i de etablerade medierna. Ofta görs journalistiken av en homogen grupp. Det ska vi vara medvetna om och ödmjuka inför, säger Abigail Sykes.

På lördag berättar hon mer. Då medverkar även Anna Maris från Studiefrämjandet och undertecknad med flera från Frilagt och Gruppen för oberoende press. Programmet handlar om medborgarjournalistik och demokrati, men innehåller också praktiska tips om att skriva insändare, krönikor eller gräva fram nyheter.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se