torsjö live vers2

Inget beslut om Sjörröds gård

Inget beslut om Sjörröds gård

Det blev inget beslut om att avskriva detaljplanen för Sjörröds gård där Johan Barnekow ansökt om att få bygga tre fyravåningshus med flisvärmeanläggning. Barnekow ville ha mer tid än de sju dagar han fått på sig för att yttra sig. Byggnadsnämnden beslöt att lyfta ut ärendet på obestämd tid.

– Det är bättre om vi kan lösa det här genom en dialog, säger Hans-Göran Hansson (MP), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Det blir inga höghus på Sjörröds gård. Kommunen illustrerade förslaget till detaljplan med en lantlig idyll framför fyravåningshusen.
Förslaget till detaljplan för Sjörröds gård illustrerades med en lantlig idyll framför fyravåningshusen.

Som Frilagt tidigare berättat innebar tjänstemannaförslaget att husen inte skulle få byggas på grund av närheten till reningsverket, att de ligger på en höjd och att flisanläggningen skulle hamna för nära förskoleverksamhet. Förslaget innebär en helomvändning jämfört med byggnadsnämndens inställning inför samrådet hösten 2013.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt tjänsteskrivelsen finns ett förslag på förbud mot flerfamiljshus och mot all byggnation högre än två våningar närmare än 750 meter från reningsverket. Planchef Gertrud Richter förklarade dock för Frilagt att förbudet bara skulle gälla i detta fall.

Vid onsdagens presskonferens säger även Hans-Göran Hansson att det inte finns något beslut om skyddsavstånd till reningsverket.

– Vi har inte satt ner foten ännu, säger han.

Något förslag finns inte heller. Men i mars 2017 ska den fördjupade översiktsplanen vara klar och i den ingår eventuellt skyddsavstånd. Förslag till grönplan och trafikplan som ska ingå i planen är nu ute på remiss, men något förslag till skyddsavstånd finns alltså inte.

Reningsverket kan behöva byggas ut inom en snar framtid. Enligt Hans-Göran Hansson är kapaciteten idag cirka 40 000 personekvivalenter. 30 000 är anslutna, men det betyder inte att invånarantalet kan öka med 10 000 utan problem.

– Vi måste diskutera framtiden för reningsverket. Vi får en tågdepå också. Det behövs inte så mycket, det skulle räcka att vi fick en enda processindustri, till exempel ett slakteri, för att reningsverkets maxkapacitet skulle nås, säger Hansson.

Björn Widmark (F) lämnade en protokollsanteckning angående den information om den fördjupade översiktsplanen som Gertrud Richter höll vid sammanträdet.

Widmark avfärdar förslaget om att bostäder på upp till två våningar skulle tillåtas på mindre än 750 meters avstånd och annan bebyggelse på mellan 750 och 1 000 meter.

– Detta strider mot den utredning som kommunen låtit Ramböll göra och även mot länsstyrelsens uppfattning. Dessa anser att inom 1 000 meters avstånd ska ingen ny bebyggelse ske. Samma uppfattning har hitintills även tre politiska partier förespråkat (FV, SD och L). Detta eftersom vi anser att försiktighetsprincipen ska tillämpas. Detta har stadsbyggnadskontoret ej gjort trots att man hävdar det, skriver han.

Berit Önell  

Läs tidigare artikel i ämnet:
5/11 Får inte bygga höghus nära reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se