Gruppen-3a-328x120

Kommunens trafikplanering rena lekstugan

Kommunens trafikplanering rena lekstugan

Det är bara att instämma i måndagens NSk-insändare, signerad av Rolf Tronäss. Vi förstår inte heller hur trafikplanerarna i Hässleholms kommun tänkt när de konstruerade ”nya” Vankivavägen.

Att ha tvåfiligt på en 50-väg, där man förhoppningsvis inte behöver göra några omkörningar, för att sedan plötsligt gå över till en fil strax före en korsning strider mot allt sunt förnuft. Även om kommunen, efter Tronäss insändare, fick bråttom med att göra pil-markeringar för att åtminstone förvarna de bilister som ligger i vänsterfilen. Frågan är vad markeringarna gör för nytta när snön kommer…

Men faktum kvarstår. Vankivavägen är tvåfilig på avsnitt som egentligen inte behöver vara tvåfiliga. Och enfilig där det – i korsningar med vänstersväng – är fullt motiverat med två filer. Så visst undrar man oroligt hur de trafik-ansvariga i kommunen egentligen tänkt här. Vilken trafik är tänkt att köra i vänsterfilen i 150-200 meter för att sedan plötsligt tvingas tillbaka i högerfilen? Finns det verkligen någon trafikplanerare som inbillar sig att den totala olycksrisken minskar med denna lösning? Det luktar kaos om det hela när mer än en bilist har tänkt sig att svänga till vänster i någon av dessa korsningar.

Vi förstår att man vill minska risken för de oskyddade trafikanterna vid övergångsställena. Det vill vi i Motormännen också. Men nog blir det väl lite snett när det sker på bekostnad av risken för övriga trafikanter. Det kunde kanske rent av vara en bättre idé att göra en totalöversyn av samtliga övergångsställen i kommunen. Då skulle man säkert upptäcka åtskilliga brister. En stor del av övergångsställena är totalt mörklagda, och att en merpart dessutom saknar tydliga ”zebra”-markeringar gör ju knappast saken bättre. Kanske kunde man lagt pengarna på detta i stället. För även om Motormännen kampanjar för att alla ska bära reflexer, inte minst vintertid, är det fortfarande många som inte hörsammar budskapet. Upplysta och tydligt markerade övergångsställen är därför en minst lika bra åtgärd som galenskaperna på Vankivavägen. Dessutom en åtgärd som inte ökar risken för andra typer av olyckor.

I likhet med Rolf Tronäss hoppas vi att ansvariga på kommunen snarast rättar till denna, totalt snurriga, planering. Vi behöver inte fler galenskaper i trafiken. Det finns redan tillräckligt av dom i kommunen. Magasinsgatans utfart mot lokalkörbanan och mot Tredje Avenyn, gamla RV 21, är ett exempel. Den fullständigt hysteriska bussfickan – ja, om man nu kan kalla något som står mitt i gatan för en ficka – på Finjagatan är ett annat, tre vägbulor på ett par hundra meter av N Kringelvägen och Väpnargatan (den senare blir ju inte mindre tokig av att vägbulan finns bara ett par meter innan korsningen) ett tredje. Och det finns fler. Så snälla, bespara oss i alla fall eländet med Vankivavägen. Låt inte kommunens gator bli en lekstuga för planerare som tycks sakna all kännedom om hur trafiken egentligen fungerar.

 

 

Mikael Kullberg, Gert Jakobsson

Motormännen i Östra Skåne

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se