torsjö live vers2

SD vill sänka skatten tio öre

SD vill sänka skatten tio öre

Sverigedemokraterna i Hässleholm vill sänka skatten med tio öre nästa år. I sitt budgetförslag vill partiet spara pengar på att minska invandringen, men också minska rejält på investeringarna jämfört med den styrande minoriteten, slå samman ett antal nämnder, säga upp en del hyresavtal med kommunala bolaget Hibab, dra ner på partistöd och arvoden med mera.

– Vi får pengar över till en skattesänkning. Ändå satsar vi mer på omsorgen, totalt 50 miljoner kronor mer än de styrande, säger Ulf Erlandsson, nyvald gruppledare efter regionrådet Patrik Jönsson.

Ulf Erlandsson (SD)
Ulf Erlandsson (SD)

På måndag behandlar kommunfullmäktige budgeten för de närmaste fyra åren. Något samarbete över blockgränserna är inte planerat, men risken finns att det blir som förra året eftersom kommunen har minoritetsstyre. Då anpassade de styrande partierna, S, V, MP och C, sin budget så att det i slutänden blev den borgerliga alliansens budget som gick igenom i sin helhet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

SD-budgeten innehåller 34 miljoner i nytt tillskott till omsorgsnämnden 2017. Därutöver vill partiet lägga 16 miljoner på att återställa flera av de neddragningar som den styrande minoriteten nyligen beslutat om. Det gäller tre miljoner till fria resor till daglig verksamhet, fem miljoner till ökad bemanning på äldreboendena, 2,5 miljon till ökad bemanning i hemtjänsten, 2,5 miljon till matdistribution, 1,5 miljon till en extra satsning på maten och 1,5 miljon till Skansenhemmets kök.

Skolan, som får tio nya miljoner i de styrandes budgetförslag, får inget tillskott alls av SD.

– De kan vara lite mer effektiva, säger Ulf Erlandsson.

Bättre mat till barnen

Dock får förskola och grundskola ett tillskott på 1,5 miljon till en satsning på ”riktig mat” och 500 000 till ”mat från grunden” .

Frida kvinnojour får 250 000 kronor extra och brottsofferjouren 100 000 kronor.

SD vill att kommunen gör tillköp av busstrafik på kvällarna till Tormestorp, Finja, Vankiva, Mala och Sjörröd. Kommunen har redan beslutat om tillköp av turer för Stoby och Läreda.

Utveckling av Hässleholm Nord

Bland investeringarna som föreslås finns en av- och påfart till Hässleholm Nord för tre miljoner och utveckling av området för 20 miljoner.

– Vi räknar med att Trafikverket står för kostnaden för en järnvägsviadukt, säger Erlandsson som menar att området behöver användas eftersom industritomter börjar bli en bristvara i kommunen.

Ombyggnad av tillagningskök ska kosta åtta miljoner kronor. Tio miljoner 2019 och lika mycket 2020 avsätts för en breddning av järnvägsviadukten på Norra Kringelvägen.

– Det är viktigt, framför allt för att räddningstjänsten ska komma fram där, säger Ulf Erlandsson.

Moderaternas motion i frågan röstades ner vid förra kommunstyrelsesammanträdet.

Hässlehem får bygga äldreboende

Ett nytt särskilt boende är inte budgeterat, men SD föreslår att ansvaret går över till Hässlehem.

– Vi har pratat med Hässlehem om det och det är inga konstigheter. Där minskar kommunens investeringar med uppskattningsvis 200 miljoner, säger Ulf Erlandsson.

Driftsbudgetens resultat för 2017 landar på 71 miljoner kronor med SD:s budget.

SD vill inte låna till investeringarna. Istället amorteras 143 miljoner på kommunens låneskuld.

”Socialt hållbart invandringsmottagande”

SD skriver i inledningen till sitt budgetförslag om medborgardialog och folkomröstning som en naturlig del i kommunens styrning. Kommun ska också ha ett socialt hållbart invandringsmottagande. Vad det innebär preciseras inte, men neddragningar på närmare 15 miljoner kronor i budgeten har kopplingar till minskade kostnader för invandring.

– Det finns andra kommuner som säger nej till fler nyanlända. Det kan Hässleholm också göra, säger Erlandsson.

SD vill avsätta 600 000 kronor ur kommunledningskontorets budget till ett återvändarcentrum för att stimulera till ökad, frivillig återvandring.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se