Gruppen-3a-328x120

Mest kvar på sista raden med FV:s budget

Mest kvar på sista raden med FV:s budget

Folkets väls förslag till budget har mer kvar på sista raden än de andra partiernas. Resultatet för 2017 blir hela 107 miljoner kronor. De följande tre åren varierar det mellan 81 och 91 miljoner. Men besked om eventuell skattesänkning blir det inte förrän på kommunfullmäktige på måndag.

FV vill spara på bland annat konsultkostnader, arvoden och administration. Skolan får också sänka kostnaderna, barn- och utbildningsnämnden med 18 miljoner 2017 och arbetsmarknads- och kompetensförvaltningen med nio miljoner kronor.

Björn Widmark och Folkets väl vill satsa hela 45 miljoner extra på omsorgen och vinner därmed "tävlingen" om vem som ger mest till nämnden som har svårast att få ihop ekonomin. Foto: Urban Önell
Björn Widmark och Folkets väl får mest kvar på sista raden i sin budget, men vill inte avslöja sin inställning till skattesänkning förrän vid fullmäktige på måndag. Foto: Urban Önell

Både den borgerliga alliansen och Sverigedemokraterna har en skattesänkning på tio öre i sina budgetförslag. Om Folkets väl går med på det blir det en majoritet för skattesänkning i fullmäktige.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi säger inte före måndag hur vi kommer att agera. Vi vill ha handlingsfrihet, säger Folkets väls gruppledare Björn Widmark.

Han berättar att inget av de andra partierna har tagit kontakt i budgetfrågan. Däremot har kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) uttryckt att det finns två partier som hon inte kan kontakta eller förhandla med – SD och FV.

– Frågan är då hur hon tänker lösa budgeten den här gången, säger Widmark.

Han konstaterar att budgetförhandlingarna handlar om mycket mer än skattenivån, inte minst vad som blir kvar på sista raden.

– Vi har absolut inte något emot en skattesänkning så länge vi får en ansvarsfull budget. Vi kan sänka skatten ännu mer, men frågan är då om vi ska göra det eller betala av på lånen.

Björn Widmark betonar att låneskulden inte bör öka på det sätt den styrande minoriteten föreslår, med 440 miljoner till en dryg miljard kronor.

– Absolut inte. Vi är för ordning och reda i ekonomin och att kärnverksamheterna ska få ordentligt med resurser, säger han.

FV vill låna ytterligare 66 miljoner kronor de närmaste fyra åren.

Partiet vill riva upp kommunens fiberprojekt, men har räknat med det i sin budget för att den ska bli jämförbar med de styrandes.

Bland satsningarna finns bland annat en fördubbling av platserna på nattdagis, från sju till 14,vilket kostar en miljon kronor. En försäljning av trädhuset ska spara in dess driftskostnader som kan användas till extra anslag för ungdomsverksamhet med 400 000 kronor i fritidsnämnden och lika mycket i kulturnämnden. Omsorgsnämnden får ett extra tillskott på åtta miljoner utöver de 36 miljonerna i de styrandes budget.

Barn- och utbildningsnämnden får tuffa sparbeting, 18 miljoner 2017 och tio miljoner till året därpå. Samtidigt avsätts 4,3 respektive fem miljoner till särskilt stöd i skolan.

– Konsulten som genlyste skolan pekade på att kostnaderna för Hässleholms skolor är onormalt höga. En förändrad organisation skulle kunna spara 50 miljoner kronor. Vi hämtar bara hem hälften av det på två år, säger Björn Widmark.

Han förklarar att det inte bara handlar om att lägga ner småskolor utan om en ny organisation och att det är skolan som har underlag för detta.

Konsultkostnaderna förslås minska med fem miljoner kronor och lika mycket sparas på att lägga ner kommunala bolaget Hibab. De politiska kostnaderna ska minska med sex miljoner kronor.

På investeringssidan föreslår Folkets väl, liksom tidigare, att badhuset stryks. Däremot avsätts 24 miljoner kronor till en renovering av Qpoolens badhus.

FV håller också fast vid sin inställning att politikerarvodena ska grunda sig på prisbasbeloppet och inte, som idag, på kommunens eget basbelopp. Prisbasbeloppet är i år 44 300 kronor medan kommunens grundbelopp och därmed Lena Wallentheims lön är 65 996 kronor.

– Ernst Herslow är den ende i vårt parti som är arvoderad (på tio procent)och han avstår mellanskillnaden till en fond som ska komma åter till skattebetalarna på något sätt. Om alla gjorde så skulle kommunen spara sex miljoner kronor, förklarar Björn Widmark.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se