torsjö live vers2

Söker bygglov för utbyggt ungdomshem

Söker bygglov för utbyggt ungdomshem

Statens institutionsstyrelse söker nu bygglov för sin planerade stora utbyggnad av ungdomshemmet på Finjagatan, intill de befintliga lokalerna vid Norrängsskolan. Det innebär att lokalytan mer än tredubblas och att befintliga utemiljöanläggningar måste flyttas. Upp till 80 personer kan nyanställas. Idag arbetar 40 personer på anläggningen som har 18 platser för ungdomar med allvarliga beteendestörningar.

Så här ska utbyggnaden av ungdomshemmet se ut, enligt Specialfastigheters skiss.
Så här ska utbyggnaden av ungdomshemmet se ut, enligt Specialfastigheters skiss.

Byggstart planeras till nästa år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi är oerhört glada över 80 nya arbetstillfällen, vilket har stor betydelse för oss i Hässleholm, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) i ett pressmeddelande.

De goda pendlingsmöjligheterna är en av anledningarna till att utbyggnaden sker just i Hässleholm.

Delar av de befintliga utemiljöanläggningarna på skolområdet kommer att tas i anspråk för byggnationen. Kommunen ska nu bygga nya sådana och det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter bekostar investeringen.

Tekniska förvaltningen ska ta fram en ombyggnadsplan för utemiljön som ska innehålla löpbana, plats för kulstötning, hoppgrop, klätterställning, släntrutschkana, lekbuskage med talrör, fotbollsplaner, streetbasketplan, flytt av parkeringsplats och nya cykelställ.

Specialfastigheter har under en längre tid haft en dialog med Hässleholms kommun om expansionsplanerna. Näringslivssamordnare Roger Höjendal har hållit i kontakterna, bland annat via Företagslotsen, dit företag kan vända sig med kommunalt knutna företagsfrågor.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se