torsjö live vers2

Kommunalråd agerar inte för förorenad bäck

Kommunalråden ser ingen anledning att lägga sig i vem som ska utreda den förorenade Sötekärrsbäcken nära reningsverket, något både Hässleholms vatten och tekniska nämnden vill slippa. – Det är tekniska nämnden som är kommunens markägare och får hantera de frågor som har med det att göra, säger Mats Sturesson (C ). Pär Palmgren (M) anser […]

Värmeslingor ska smälta snö i centrum

Hässleholms kommun planerar en snösmältningsanläggning med fjärrvärmeslingor under Första Avenyen. Önskemålet fördyrar den planerade centrumombyggnaden med drygt en och en halv miljon kronor. Tillsammans med extra kostnader för ny grundläggning till konstverket ”At full speed”, förbeställda nya träd och tillfälliga busshållplatser på Andra Avenyen under entreprenadtiden ökar projektets budget med 3 649 000 kronor till totalt 28 533 000 […]