torsjö live vers2

Värmeslingor ska smälta snö i centrum

Värmeslingor ska smälta snö i centrum

Hässleholms kommun planerar en snösmältningsanläggning med fjärrvärmeslingor under Första Avenyen. Önskemålet fördyrar den planerade centrumombyggnaden med drygt en och en halv miljon kronor. Tillsammans med extra kostnader för ny grundläggning till konstverket ”At full speed”, förbeställda nya träd och tillfälliga busshållplatser på Andra Avenyen under entreprenadtiden ökar projektets budget med 3 649 000 kronor till totalt 28 533 000 kronor.

Första Avenyen blir gågata ända ner till Järnvägsgatan när centrum byggs om. Foto: Cowi AB
Första Avenyen blir gågata ända ner till Järnvägsgatan när centrum byggs om. Illustration: Cowi AB

Tekniska nämnden beslöt på tisdagen att vädja till kommunstyrelsen om att tillskjuta pengar och fick stöd av kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen. Men det är kommunstyrelsen som avgör frågan vid sitt sammanträde den 14 december.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Tekniska nämnden beslöt också att anta Älmby entreprenads anbud för generalentreprenaden, under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar pengarna.

Den samlade oppositionen har hittills protesterat. I tekniska nämnden ville M, KD, FV och SD i första hand ha återremiss och i andra hand avslag. De blev nedröstade med röstsiffrorna 6-5.

I kommunstyrelsens arbetsutskott ansåg oppositionsrådet Pär Palmgren (M) att tekniska nämnden kunde ha förutsett de extra kostnaderna och ville säga nej till extra pengar. Ulf Erlandsson (SD) höll med honom. Där slutade voteringen 3-2.

Ombyggnaden av centrum beslutades och pengar avsattes i kommunfullmäktige redan 2012. I budgeten för 2016 avsattes samma summa, 24 884 000 kronor.

-Det är klart att en del har förändrats sedan 2012, säger tekniske chefen Mats Svensson.

Stadsbyggnadskontoret har nu i samråd med kommunledningen tagit fram ett omgestaltningsförslag för den första etappen av tre, ombyggnad av en del av Första Avenyen och Järnvägsgatan. Planerad byggstart är i februari 2017 och nyinvigning väntas i samband med julskyltningen i december 2017.

Tekniska nämnden vill förbereda för snösmältningsanläggningen genom att lägga ner värmeslingorna i marken under Första Avenyen när den byggs om. Kostnaden för det beräknas till 540 000 kronor. Driftskostnaderna har beräknats till cirka 313 000 kronor per år.

Diskussionerna om att bygga om centrum har pågått i flera år.

– Men nu är det äntligen dags, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) entusiastiskt i en reklamfilm på kommunens hemsida.

Där presenterar hon centrumombyggnaden tillsammans med kommunens planchef Gertrud Richter och Pär Selander, inhyrd landskapsarkitekt från Cowi AB.

De berättar att hässleholmarna snart kan sitta på uppvärmda stenar eller ropa i ett rör till en kompis på andra sidan torget. På Järnvägsgatan planeras cykelbana och cykelpumpar.

Första Avenyens gågata ska förlängas ända ner till Järnvägsgatan som blir gårdsgata och enkelriktas för bilar medan bussarna ska få köra åt båda hållen. Ett nytt torg skapas framför stationsbyggnaden med mönsterlagd sten och markbelysning som ska ge känslan av ett spårområde.

– Vi förutsätter att det blir ganska obekvämt att köra bil där och att trafiken därmed minskar, säger Lars Olsson (C ), ordförande i tekniska nämnden.

Han gissar att ombyggnaden är den största omdaning av centrum som gjorts i modern tid.

Berit Önell

Se filmen här!

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se